سامانه احزاب به صورت پایلوت فقط برای استان تهران می باشد.

سامانه شکایت به صورت پایلوت فقط برای استان خوزستان می باشد.


نام کاربری شهروندانی که پیش تر با استفاده از پست الکترونیکی ثبت نام کرده بودند به کد ملی تغییر یافته است.
 
کد امنیتی:
= 4 + 7
در صورت منفی بودن عدد، وارد نمودن علامت منفی الزامی می باشد.