گزارش عملکرد استانداریها
خ ج
1390/6/28 دوشنبه كارنامه مهر90/عملكرد دولت درخراسان جنوبي‌تشريح شد

توسعه شهرك‌هاى صنعتى وافزايش رغبت سرمايه‌گذارى/احداث نيروگاه سيكل تركيبى قاين/راه اندازى،تجهيز و ارتقاي گمركات استان

صدور مجوز براي تاسيس دانشكده دارو سازي و داندانپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، صدور مجوز راه اندازي دانشكده پرستاري مامايي در قاين، تجهيز بيمارستانهاي 32 تختخوابي سربيشه و درميان در سال 89 و اختصاص پنج ميليارد ريال براي انجام مطالعات ايجاد پنج شركت سهامي زراعي در سال 91 از جمله مصوبات سفر سوم رئيس جمهور به استان خراسان جنوبي است

دولت نهم و دهم بر مبناي عقلانيت ديني و در راستاي تعهد به اصول و ارزش هاي اسلامي و نوگرايي در روش ها، همچنين با بكارگيري علوم و فنون براي تحقق كارآمدي ‌نظام ‌اسلامي‌ در جهت تجلي خدمت‌رساني به مردم، كسب رضاي الهي از طريق عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تشكيل شد.

سياست دولت كريمه برقراري امنيت و تعالي جامعه و آحاد آن در ابعاد مختلف است. آرمان آن ايجاد زمينه براي برپايي حكومت عادلانه جهاني از طريق احياي مجدد تمدن اسلامي است.

اهداف بنياد دولت مهروز، توسعه عدالت محور، خدمت و تعالي و پيشرفت ايران و راهبردكلان آن بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درون زا مبتني بر اسلام ناب محمدي (ص)و بكارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماع است.

دولت نهم و دهم به مردم‌داري و مردم‌باوري نيز كه مورد تأكيد هميشگي مقام معظم رهبري قرار داشته، باوري عميق داشته و به درستي يكي از خصوصيات و ويژگي هاي خود را «مردم داري و مردم‌باوري» قرار داده است. انجام 90 سفر استاني در طول شش سال گذشته و ديدارهاي گسترده و بي‌واسطه رئيس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان ها و تهران، اهتمام ويژه به حل مشكلات مردم كه از طريق دريافت نامه‌ها يا شنيدن رودروي مشكلات و درد دل هاي آنها منعكس مي‌شوند از مصاديق اين جهت‌گيري اساسي دولت است كه مي‌توان آن را يك خصوصيت نهادينه شدن در دولتمردان تلقي كرد.

در هفته دولت 1390، در راستاي اطلاع رساني شفاف از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه هاي اجرايي، پايگاه اطلاع رساني دولت در سلسله گزارش هايي به انعكاس فشرده و چكيده اهم خدمات و دستاوردهاي دولت در سطح استان ها در قالب كارنامه مهر در طول دولت هاي نهم و دهم مي پردازد اما به طور يقين جمع آوري و انعكاس كامل عملكرد و خدمات دولت كه در اين مدت به اذعان بسياري از افراد و حتي منتقدان تلاشي بي وقفه و بي نظير پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون داشته، كاري سخت است كه مجالي طولاني مي طلبد.

به منظور نيل به اهداف دولت و در راستاي تحقق منطقه اي اين اهداف، طي چند سال گذشته از عمر دولت كريمه فعاليت هاي عمراني مهمي در سطح استان خراسان جنوبي همزمان با ساير استان هاي كشور انجام‌گرفته و درشرف انجام است.

گزارش حاضر نگاهي به مهم ترين فعاليت هاي صورت گرفته و دستاوردهاي اين استان را ارائه مي‌كند.

***********

استان خراسان جنوبي، شرقي ترين استان ايران، 95388 كيلومتر مربع مساحت دارد كه 78/5 درصد از مساحت و 9/0 درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است.اين استان از شرق، حدود 462 كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان دارد. از شمال به استان خراسان رضوي، از غرب به استانهاي يزد و كرمان و از جنوب به استان سيستان و بلوچستان محدود مي شود. براساس آخرين تقسيمات كشوري، خراسان جنوبي داراي 7 شهرستان (بيرجند، قائنات، فردوس، درميان، سرايان، سربيشه و نهبندان)؛ 21 شهر، 18 بخش، 48 دهستان و 1815 آبادي داراي سكنه است.

مطابق با آخرين سرشماري، جمعيت استان در سال 85، بالغ بر 636420 نفر بوده است كه اين ميزان 9/0 درصد از جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد. بررسي روند تغييرات جمعيتي در مناطق شهري و روستائي استان نشان مي دهد كه حدود 6/48 درصد از جمعيت استان در روستاها و مناطق گسترده اي از نوار مرزي سكونت داشته و 4/51 درصد در شهرها سكونت دارند.

پيشينه استان:

منطقه جنوب خراسان بزرگ، يكي از توسعه نيافته ترين مناطق كشور بوده و دليل اين توسعه نيافتگي را مي بايست در محدوديتهاي طبيعي، انزواي جغرافيايي و دوري از مراكز تصميم گيري (مركز استان و كشور) براي ساليان متمادي، جستجو كرد. اين انزواي جغرافيايي و محروميت ها و محدوديت هاي طبيعي سبب ايجاد ضعف در زيرساخت هاي مهم اقتصادي شده بود كه به مدت قريب به 40 سال، مباحث بسياري در خصوص اعطاي استقلال بيشتر سياسي به اين منطقه در قالب تقسيم استان و ايجاد استاني جديد با اختيارات و قابليت هاي توسعه مضاعف، مطرح مي شد.

لذا با تلاش و جديت مسئولان و نخبگان منطقه و طرح مسئله تقسيم، به عنوان تنها راه برون رفت از بن بست هاي اقتصادي و توسعه اي اين منطقه؛ پس از مدتها بحث و بررسي در هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً استان خراسان جنوبي (به مركزيت بيرجند) در تاريخ 17/3/83 از استان خراسان سابق تفكيك شد و با معرفي اولين استاندار در تاريخ 25/5/83 ، رسماً استانداري خراسان جنوبي در محل فرمانداري شهرستان بيرجند، آغاز به كار كرد.

اين استان در حالي فعاليت خود را آغاز مي كرد كه امكانات محدود يك شهرستان را دارا بود و به لحاظ موقعيت، در انتهاي برنامه سوم توسعه كشور و بحبوحه تعيين اولويت هاي برنامه چهارم توسعه قرارداشت. با عنايات خاص خداوند متعال و ياري و همت همه مسئولان براي به سرانجام رساندن امور استان، ظرف كمتر از سه ماه تقريباً تمامي دستگاه هاي اجرايي و اداره هاي كل، مستقر شده و مقدمات تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور اعضا به منظور تصميم گيري پيرامون امور بنيادي استان، تصويب سند ملي توسعه و سند آمايش سرزمين، فراهم شد.

بودجه استان خراسان جنوبي از محل اعتبارات هزينه اي براي اولين بار پس از تاسيس استان، در سال 84 به مبلغ حدود 614 ميليارد ريال مصوب شد كه از همان ابتدا با كسري 570 ميليارد ريالي مواجه بود. با پيگيري هاي مكرر و پس از سفر رئيس جمهور به استان و با عنايات دولت،‌ نسبت به ابلاغ متممي به ميزان 338 ميليارد ريال اقدام شد كه مشكل اعتبارات هزينه اي استان تا حدود زيادي مرتفع شد.

در سال 85 نيز اعتبارات هزينه اي استانيِ ابلاغي به استان حدود 1170 ميليارد ريال بوده است. يك بررسي ساده نشان مي دهد، ميزان رشد اعتبارات هزينه اي سال 1385 نسبت به مصوب سال 1384، حدود 84 درصد و ميزان رشد نسبت به كل اعتبارات هزينه ايِ ابلاغي به استان اعم از اعتبارات هزينه اي استاني و رديف هاي متفرقه در سال 1384، در حدود 16 درصد بوده است.

در سال 86 و در نتيجه دومين سفر هيئت دولت‌، اعتبارات عمراني (تملك) خاص سفر ابلاغي به استان نيز 5312.4 ميليارد ريال بوده كه تا كنون 116.65 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. دليل اين كاهش در اعتبارات خاص سفر نسبت به سفر نخست (سال 84)، تقويت اعتبارات سنواتي (بودجه) استان بوده است.

عملكرد استان در دولت نهم

تسهيلات:

تا پيش از سال 84، طرح هاي بخش هاي مختلف اقتصاديِ شهرستان هاي استان، ناچار به استفاده از سهميه هاي شهرستاني تبصره 3 (سابق) قانون بودجه بودند كه در بسياري از موارد به دليل دوري از مركز استان و بانك هاي رسيدگي كننده و عدم امكان پيگيري مستمر، امكان دريافت تسهيلات برايشان فراهم نمي شد و مجموع تسهيلات اختصاص يافته، رقم بسيار ناچيزي را تشكيل مي داد. در سال نخست تقسيم استان تنها 20 ميليارد ريال تسهيلات ويژه سفر رئيس جمهور وقت به استان اختصاص يافت، اما از سال 84 پس از انجام نخستين سفر استاني هيئت دولت تسهيلات مهمي به نام تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي كوچك اقتصاديِ زودبازده، جهت رونق طرح هاي اقتصادي مختلف اختصاص يافته كه مجموع سهم اين تسهيلات در سال هاي 84 ، 85 و 86، مبلغ 5125 ميليارد ريال است (مبلغ1342 ميليارد ريال در سال 84، مبلغ 1788 ميليارد ريال در سال 85 و مبلغ 1995 ميليارد ريال در سال 86)

 

طرح‏ها و پروژه ها:

در نتيجه سفرهاي هيئت دولت، طرح ها و پروژه هاي متعددي در مصوبات سفر گنجانده شده و اجراي آنها پيگيري شد كه اهم آنها (از نظر تامين موارد زيرساختي و توسعه اي) به قرار زير هستند:

 

*طرح هاي زيربنايي:

•راه آهن:

در نخستين سفر هيئت دولت، طرح مطالعه احداث راه آهن شرق كشور (اتصال بيرجند به راه آهن سراسري بافق – مشهد) به تصويب رسيد. پيش بيني مي شود اجراي پروژه راه آهن شرق كشور در اين استان از بيرجند به كالشور تربت حيدريه طي مدت 5/2 تا سه سال و از بيرجند به سمت زاهدان حدود چهار سال طول بكشد.

•گازرساني:

فاز نخست گازرساني به استان با اتصال شهرهاي قاين و بيرجند به خط لوله شمال شرق با اعتباري معادل 670 ميليارد ريال به طول 426 كيلومتر و به قطر 30 اينچ طي سال هاي 84 تا 86 به انجام رسيده كه اول تيرماه 1387 با حضور معاون اول رئيس جمهور به بهره برداري رسيد.

•توسعه امكانات و بين المللي شدن فرودگاه بيرجند:

با توجه به نياز استان به افزايش پروازها و قدرت عمليات فرودگاه بيرجند، اين فرودگاه به عنوان مرز مجاز هوايي اعلام واز ارديبهشت 87 با آغاز پروازهاي حج عمره استان در زمره فرودگاه هاي بين المللي كشور درآمد.

•توسعه جاده ها و بزرگراه‏ها:

چهار خطه شدن جاده هاي محور نهبندان – بيرجند – قاين – خضري. جاده جديد ترانزيتي نهبندان – شهداد به طول 295 كيلومتر اجرا شده و به بهره برداري رسيده كه با بهره برداري از اين مسير و كمك از مسير سربيشه – ميل 78، ميزان سير بار از مسير بندرعباس – كرمان – خراسان جنوبي به داخل خاك افغانستان بيش از 400 كيلومتر كوتاهتر مي شود.

*طرح هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعتي و معدني):

•تاسيس شركت هاي سهامي زراعي:

در سال 1384، مجوز تاسيس 5 شركت سهامي زراعي با اعتباري معادل 40 ميليارد ريال جهت مطالعه راه اندازي شد. در سفر دوم نيز انجام مطالعات فاز 1و2 ايجاد شركت هاي سهامي زراعي، 2 شركت ديگر در شهرستان هاي فردوس و درميان و پيش بيني اعتباردر سال 1387 به تصويب رسيد.

•تامين يارانه سود و كارمزد تسهيلات طرح هاي اقتصادي:

در مصوبات نخستين سفر، مقرر شد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منابع مالي معادل شصت و پنج ميلياردريال براي مابه‌التفاوت نرخ سود و كارمزد تا سقف يك هزار و سيصد ميلياردريال تسهيلات را به منظور اجراي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي مندرج در پيوست شماره 3 (64 طرح) درسال 1384 اختصاص دهد و براي سال 1385 با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(سابق) افزايش اين رقم تا سقف دو هزار ميلياد ريال در دستور كار قرار گيرد. در اين راستا،‌ كليه طرح هاي ارزبر جهت استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به وزارت صنايع و معادن و بانك عامل معرفي شده اند. جهت تأمين تسهيلات ريالي مورد نياز، از مجموع اين طرح ها تعداد 26 طرح از پيگيري موضوع خودداري و تاكنون پرداخت تسهيلات به ميزان 811.7 ميليارد ريال در قالب 22 طرح از محل منابع استاني نظير تسهيلات موضوع بندهاي «ذ» و «ژ» قانون بودجه سال 84 و نيز تسهيلات موضوع آئين نامه گسترش بنگاه هاي زود بازده و كار آفرين به تصويب رسيده است. ( مجموعاً 64 طرح)

•طرح توسعه نهبندان:

طرح توسعه نهبندان از تاكيدات مقام معظم رهبري در سفر به نهبندان در سال 1378 است كه در تاريخ 30/4/1381 به تصويب هيئت دولت رسيده بود. (شهريور 1385) سرانجام اين طرح در كميسيون اقتصادي دولت مصوب شد كه مبلغ اعتبار مورد نياز، 634 ميليارد ريال است.

•منطقه ويژه اقتصادي بيرجند:

در سفر نخست، مقرر شد كه مطالعات لازم جهت ايجاد منطقه ويژه اقتصادي بيرجند با گرايش فرآوري مواد معدني انجام شود.

•احداث سردخانه و انبار ذخيره استراتژيك استان:

با توجه به كمبود سردخانه و انبار ذخيره استراتژيك در استان، در دومين سفر هيئت دولت مقرر شد پيش بيني و اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي جهت ايجاد دو سردخانه بزرگ و 6 انبار ذخيره سازي استراتژيك در استان توسط بخش غير دولتي در سال 1387 انجام شود. (براي هر واحد 5/4 ميليون دلار ارز و 140 ميليارد ريال تسهيلات ريالي با حداكثر سود 9درصد ) از محل حساب ذخيره ارزي ، كمك هاي فني و اعتباري و تسهيلات زودبازده اشتغالزا).

•احداث مجتمع هاي فولادسازي 800هزار تني:

به منظور توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال پايدار در استان، در نخستين سفر هيئت دولت، مجوز احداث يك واحد فولادسازي 800هزار تني در شهرستان قاينات اعطا شد. سپس با توجه به مراجعه سرمايه گذاران داخلي و خارجي و تمايل آنها به احداث شركت هاي فولادسازي، مجوز احداث 2 واحد جديد 800هزار تني توسط بخش خصوصي در سفر دوم داده شد. مطابق مصوبه هيئت دولت، خوراك اين واحدها توسط وزارت صنايع و معادن، از محل معادن

سنگ آهن سنگان خواف تامين مي شود. همچنين گازرساني به محل اجراي پروژه ها نيز از تعهدات وزارت نفت در دومين سفر هيئت دولت است.

•اكتشافات معدني:

با توجه به پتانسيل هاي متعدد معدني در استان و به منظور توسعه بخش معدن و اشتغال زايي ناشي از آن، در دومين سفر هيئت دولت، مقرر شد كه مطالعات اكتشاف تفصيلي فلزات گرانبها (مس، سرب، روي، جيوه و ...) در مناطق استان ازطريق سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور انجام گيرد.

•احداث مجتمع هاي پتروشيمي:

با توجه به ضرورت توسعه شرق كشور و انتقال گاز صنعتي به منظور احداث مجتمع هاي پتروشيمي، در دومين سفر هيئت دولت مقرر شد: در اجراي خط انتقال گاز اتيلن از پارس جنوبي به شرق كشور و احداث 4 واحد پتروشيمي پيش بيني شده در استان (با مشاركت بخش غير دولتي و وزارت نفت) تسريع شود.

• تامين آب شرب و صنعتي استان:

با توجه به كم آب بودن استان و كاهش نزولات آسماني و لزوم تامين آب شرب سالم و نيز آب مورد نياز احداث واحدهاي صنعتي، وزارت نيرو مكلف شده تا نسبت به انجام مطالعه تامين آب شرب و صنعتي استان به ميزان 120 ميليون متر مكعب از محل طرح تامين آب در سال 1387 اقدام كند.

*طرح هاي آموزشي، خدماتي، بازرگاني و گردشگري:

•تاسيس دانشگاه صنعتي بيرجند:

در نخستين سفر هيئت دولت، مطالعه ايجاد دانشگاه صنعتي بيرجند در محل ساختمان دانشگاه صنايع و معادن ايران – شعبه بيرجند و تحويل اين دانشگاه از وزارت صنايع و معادن به وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري مصوب شد و همزمان با سفر دوم هيئت دولت اين دانشگاه ايجاد و از بهمن ماه 86 مبادرت به پذيرش دانشجو كرد. همچنين در اين سفر، احداث دو دانشكده جديد در اين دانشگاه با همكاري استانداري مصوب شد.

•احداث مدارس شبانه روزي و تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمام:

در مصوبات نخستين سفر، مقرر شد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سابق) اعتبار موردنياز براي احداث 12 باب مدرسه شبانه روزي را در قانون بودجه سال هاي 1385، 1386 و 1387 پيش‏بيني و منظور كند. در دومين سفر نيز احداث 10 مدرسه شبانه روزي ديگر مصوب شده و مبلغ 64 ميليارد ريال نيز براي تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمام اختصاص يافت.

•تاسيس مجتمع گمركات استان:

طبق مصوبه سفر نخست، مقرر شد: دستگاه‌هاي ذي‌ربط ظرف دو ماه نسبت به راه‌اندازي گمركات مصوب در استان خراسان جنوبي اقدام كنند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سابق) نيز موظف شد اعتبارات موردنياز را در اختيار دستگاه‌هاي مربوطه قرار دهد. لذا در اين راستا، سطح گمرك بيرجند به گمركات استان ارتقاء يافته و پست هاي سازماني گمرك بيرجند و 4 بازارچه مرزي مصوب شد.

•احداث محل دائمي نمايشگاه‏هاي بين المللي:

اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال از محل اعتبارات جوايز و مشوق هاي صادراتي جهت ايجاد نمايشگاه دايمي بين‌المللي طي سه سال (1387 تا 1389) متناسب با پيشرفت فيزيكي، مشروط به تأمين زمين توسط استان با واگذاري مالكيت آن به شركت سهامي نمايشگاه هاي بين‌المللي استان، در دومين سفر هيئت دولت به استان تصويب شد.

•احداث و تجهيز مناطق نمونه گردشگري:

طبق مصوبات نخستين سفر، مقرر شد: به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 1382: براي رونق گردشگري در استان، منطقه بوذرجمهر قائن و منطقه دره بند بيرجند به عنوان منطقه نمونه گردشگري تعيين شد. در دومين سفر نيز منطقه هاي مصعبي، كريمو، درميان و آسيابان در استان خراسان جنوبي نيز به عنوان مناطق نمونه گردشگري انتخاب شدند.

•احداث موزه بزرگ استان:

در دومين سفر، مقرر شد كه موزه بزرگ استان توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در شهر بيرجند احداث شود.

•ايجاد پايگاه هاي پژوهشي شهرهاي تاريخي استان:

در دومين سفر مقرر شد كه 5 پايگاه پژوهشي در شهرهاي تاريخي استان (در شهرستان‏هاي قاين، فردوس، بيرجند (خوسف و باغهاي تاريخي و نهبندان) مستقر شود.

•احداث ورزشگاه و سالنهاي ورزشي:

با توجه به نياز استان به توسعه فضاهاي ورزشي، در دومين سفر هيئت دولت، مقرر شد سازمان تربيت بدني و استانداري خراسان جنوبي مشتركاً (هر كدام 50درصد) نسبت به مكان يابي و تامين اعتبار استاني براي احداث مراكز ورزشي زير اقدام كند:

1-احداث 8 سالن ورزشي در شهرستان هاي استان

2-احداث 4 سالن استخر سرپوشيده در مراكز شهرستان هاي استان

3-احداث 8 سالن كوچك براي شهرهاي كم جمعيت و روستاها

همچنين مقرر شد وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به اختصاص مبلغ 7.5 ميليارد ريال جهت احداث يك ورزشگاه كارگران در مركز استان اقدام كند و به همين ميزان اعتبار ازمحل اعتبارات استاني تامين شود. همچنين وزارت نفت مكلف شد از محل منابع خود نسبت به احداث 6 سالن ورزشي و 3 استخر سرپوشيده درمراكز شهرستان هاي استان اقدام كند.

•احداث مجتمع سينمايي و تالار بزرگ شهر بيرجند:

در دومين سفر، به منظور توسعه زيربناهاي فرهنگي مركز استان و نياز مبرم شهر بيرجند به مراكز فرهنگي و تالارهاي كنفرانس، مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به انجام مطالعه و احداث مجتمع هاي پرديس سينمايي و تالاربزرگ شهر بيرجند و پيش بيني اعتبار پس از اخذ مجوز از كارگروه مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 اقدام كند.

*مصوبات دور اول سفر هيئت دولت به استان خراسان جنوبي

تعداد مصوبات سفراول رئيس جمهور به استان خراسان جنوبي در سال 1384 ، 39 مصوبه و 110 توافقنامه بود كه از اين تعداد 3/92 درصد مصوبات عملياتي شده و 7/7 درصد آن در دست اقدام است.

در مجموع احداث استاديوم 15 هزار نفري بيرجند، اتصال بيرجند به راه آهن سراسري بافق مشهد، احداث نيروگاه سيكل تركيبي در قاين، احداث پست 400 كيلو ولت در بيرجند، توسعه دانشگاه ها و مراكز آموزشي، ايجاد دانشگاه صنعتي شرق توسط وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع و معادن، ايجاد فيبرنوري در نوار مرزي ايران و افغانستان، معافيت مالياتي شركتهاي تعاوني و توليدي و راه اندازي گمركات استان از جمله مصوبات سفر اول رئيس جمهور به خراسان جنوبي است.

*مصوبات دور دوم سفر هيئت دولت به استان خراسان جنوبي

در سفر دوم در سال 1386 به خراسان جنوبي 118 مصوبه به تصويب رسيد كه تاكنون 6/35 درصد عملياتي شده، 69/51 درصد در دست اقدام و 71/12 درصد آن در دست پيگيري است.

اختصاص 20 ميليارد ريال براي ايجاد، تكميل و توسعه پروژه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور، انجام مطالعه و احداث مجتمعهاي پرديس سينمايي و تالار بزرگ شهر بيرجند، اختصاص دو ميليارد ريال براي توسعه فعاليتهاي فرهنگي از سوي وزارت ارشاد اسلامي، ايجاد موزه بزرگ استان، نصب و راه اندازي مركز تلفن همراه استان، احداث 25 سايت BTS تلفن همراه براي پوشش شهرها، جاده ها و روستاهاي استان و بهره برداري از فيبر نوري در نوار مرزي و اتصال گمرك و بازارچه هاي مرزي از طريق آن از جمله مصوبات سفر دوم رئيس جمهور به اين استان است.

 

*مصوبات دور سوم سفر هيئت دولت به استان خراسان جنوبي

در سفر سوم در سال 1388، 100 مصوبه در سر فصل هاي مختلف فرهنگ و هنر، سرمايه گذاري و اشتغال، زيربنايي و مسكن، انرژي، صنعت و كشاورزي و آموزش، بهداشت و درمان به تصويب رسيد.

صدور مجوز براي تاسيس دانشكده دارو سازي و داندانپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، صدور مجوز راه اندازي دانشكده پرستاري مامايي در قاين، تجهيز بيمارستانهاي 32 تختخوابي سربيشه و درميان در سال 89 و اختصاص پنج ميليارد ريال براي انجام مطالعات ايجاد پنج شركت سهامي زراعي در سال 91 از جمله مصوبات سفر سوم رئيس جمهور به استان خراسان جنوبي است.

توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث 20 باب خانه سازماني در مناطق محروم استان به منظور جذب نيروي متخصص، افزايش دو برابري سرجمع اعتبارات عمراني استان در سال 88 و افزايش پروازهاي تهران - بيرجند - تهران و برقراري پرواز حج و سوريه از فرودگاه بيرجند از ديگر مصوبات است.

 

نگاهي به عملكرد استان در سال 89 و90

بهداشت ودرمان

1. پيگيري امورات بهداشتي ودرماني استان

2. پالايش و پاسخگويي به نامه هاي ارجاعي 2396 مورد

3 . پيگيري ومكاتبات مربوط به كمبود پزشك عمومي وتخصصي درمركز استان وشهرستانهاي تابعه

4 . پيگيري مصوبات كارگروه تخصصي سلامت وامنيت غذايي استان

5 . تشكيل كميته اتلاف سگهاي ولگرد وكنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري

6 . تشكيل جلسات ستاد آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان وپيگيري مصوبات ودستورالعملهاي ارسالي از مركز

7. تشكيل كارگروه بيماريهاي خاص استان وپيگيري امورات مربوط به بيماران خاص وساختمان مركز كه درحال احداث است

8 . پيگيري ومكاتبه امورات وساماندهي متكديان در مركز استان وشهرستانهاي تابعه

9 .پيگيري امورات درماني مراجعه كنندگان ومعرفي آنها به مراكز خيريه ودارالشفاء حدودا 60 مورد به كميته امداد امام ، 30مورد به دارالشفاء ، 30 مورد به مراكز خيريه وهلال احمر

10 . پيگيري مصوبات كارگروه تخصصي سلامت وامنيت غذايي شهرستانهاي تابعه

11 . پيگيري نامه هاي مردمي واصله از دفتر رياست محترم جمهوري

12 . پيگيري ومكاتبه درمورد سويه جديدي از بيماري تب برفكي دركشورهاي شرق آسيا دراستان وجلوگيري از ورود وخروج دام زنده از استان به ساير نقاط

13 .پيگيري در مورد فراگير شدن بيمه هاي روستايي

14 . پيگيري درمورد قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني

15 . پيگيري درمورد مطالبات داروخانه ها وپزشكان از سازمان تامين اجتماعي

16 . شركت در كميته علمي اجرايي بيماريهاي مشترك انسان وحيوان

17 . پيگيري درمورد احداث بيمارستانهاي قاين ، سربيشه وسرايان وبحث تحويل وتحول از مسكن وشهرسازي به دانشگاه علوم پزشكي

18 . شركت در جلسات تدارك وتوزيع داروي استان وپيگيري امورات مربوط به تاسيس شعب پخش سراسري دارودر استان

19 . ارائه مقاله اسلام واعتياد با همكاري همكاران محترم جناب آقاي مرتضوي وصفوي وارائه آن در همايش پيشگيري از اعتياد به شكل پوستر

سازمان بازرگاني

سازمان بازرگاني استان خراسان جنوبي از پنجم مهر ماه 1383 با هدف دستيابي به اهداف كلان اقتصادي نظام مقدس جمهوري اسلامي و سياستهاي وزارت بازرگاني عملاً فعاليت خود را در استان تازه تأسيس خراسان جنوبي آغاز كرد. در طول چند سال گذشته، شكل گيري ساماندهي امور اصلي و زيربنايي و ترميم تشكيلات را به نحو مطلوب پيگيري كرده، بطوري كه موفق به كسب رتبه هاي مختلف شده است.

 

از مهمترين اقدامات سازمان بازرگاني در سال 89 به صورت بسيار كلي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

-پرداخت بيش از 080/928/559/14 ريال جوايز صادراتي به تجار و بازرگانان استان

-صادرات بيش از 170ميليون دلار انواع كالاهاي غير نفتي و واردات بيش از 9 ميليون دلار

-بررسي بيش از 64 پرونده ثبت سفارش واردات كالا به ارزش دلاري 976/669/21مورد در سال 89اعزام هيئت تجاري –بازاريابي به كشور افغانستان در ديماه سال 89 و پذيرش هيئت تجاري سرمايه گذاري از كشور افغانستان در ارديبهشت 89

-برگزاري بيش از 20 نمايشگاه تخصصي و فروش در محل نمايشگاه هاي استان

-برگزاري ميز تخصصي سنگ و مواد معدني در فروردين ماه 89،همايش ملي گياهان دارويي در خرداد ماه 89،همايش زعفران (طلاي سرخ )در ابانماه 89 و همايش تقدير از صادر گنندگان نمونه و خادمان برتر حوزه صادرات استان در ابانماه سال 89

-شركت در 14 كارگروه امور اقتصادي و توليدي استان ،برگزاري 2 كارگروه توسعه صادارات ،3 كميته تخصصي بازرگاني ،5 كميته تخصصي پايش تجارت خارجي ،5 جلسه شوراي ساماندهي مبادلات مرزي در سال 89

-صدور 54 كارت بازرگاني و تمديد بيش از 103 كارت بازرگاني در سال 89

-صادرات به كشور افغانستان با بيش از 169 ميليون دلار مهمترين كشور مقصد صادراتي استان بوده است

-انجام 71253 مورد بازرسي از واحد هاي صنفي و غير صنفي در كل استان.

-ارسال 1858 فقره پرونده هاي تخلف صنفي و غير صنفي به ارزش 91236541420 ريال به تعزيرات حكومتي استان.

-برگذاري تعداد 190 گشت مشترك پيرامون موضوعات مختلف از جمله پايانه هاي حمل و نقل بار و مسافر ، تاكسي هاي درون شهري ، رستوران ها ، اماكن اقامتي بين راهي ، مصالح ساختماني و ...

-واگذاري 60 درصد از بازرسان شركتي به مجمع امور صنفي

-برگزاري 6 طرح نظارتي شامل : نوروز 89،رمضان ، بازگشايي مدارس ، هدفمندسازي يارانه ها،شب يلدا ، نوروز 90

-ثبت اطلاعات تعداد 169 انبار در سامانه موجودي انبار و بروز رساني آن در مقاطع 15 روزه

-تشكيل تعداد 10 جلسه قيمت گذاري پيرامون كالاها و خدمات اولويت يك

-رسيدگي به تعداد 142 فقره شكايت در خصوص شركت هاي خودرو سازي به مبلغ 2407038679 ريال در حق شاكي

-نظارت مستمر بر شبكه توزيع كالاهاي اساسي از جمله شير ، مرغ ، گوشت و ...

-برگزاري جلسه تقدير از رابطين ارزيابي به جهت رشد 64 درصدي عملكرد براساس نامه ابلاغي از وزارت متبوع در اين خصوص

-پياده سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ISO 9001- 2008 : انجام مراحل انتخابات مشاور اين امر فاز اصولي پروژه آغاز گرديد.

-رشد 64 درصدي در عملكرد سال 1388نسبت به سال گذشته و نيز رتبه 5 دستگاهي در سطح استان گوياي افزايش سطح كارايي و بهره وري سازماني بوده است

-برنامه پنجم توسعه : برگزاري جلسات متعدد با حضور نمايندگان استانداري برنامه پنجم توسعه بخش بازرگاني با تعريف استراتژي ها، خط مشي، اهداف و مأموريتها تدوين شد.

-افزايش كاربران دبيرخانه الكترونيك سازمان از 30 كاربر همزمان به 50 كاربر

-برقراري لينك مستقيم با ديوان محاسبات استان جهت دسترسي به نرم افزارهاي مالي سازمان

-تجهيز ادارات و نمايندگيهاي شهرستانهاي تابعه به امكانات شبكه كابلي با خريداران سويچ و رابط هاي مربوطه و واگذاري به آن واحدها

-افزايش سرويسهاي شبكه به تعداد 7 عدد در سال 1389 بطوري كه در حال حاضر جمعا" حدود 21 سرويس فعال در شبكه موجود مي باشد

-تهيه 2 دستگاه IP Phone جهت بهره برداري در سطح شهرستاني و مكاتبه با مركز درخصوص فعال سازي آنها در شبكه

-افزايش فضاي هاستيگ وب سايت از 200 مگا بايت به 500 مگا بايت

-تمديد لاينس آنتي ويروسهاي شبكه اتوماسيون بدون در برداشتن هزينه مالي

-اتصال سازمان به شبكه ويدئو كنفرانسينگ وزارت و نصب و راه اندازي تجهيزات مربوطه در دفتر رياست سازمان با صفحه نمايش PIasma و برگزاري چندين جلسه آزمايشي از بستر ايجاد شده

-راه اندازي سرپرستي بازرگاني شهرستان بشرويه

-بروز رساني بانك اطلاعات مديران و كاركنان وزارت متبوع

-ذخيره سازي و توزيع 1000تن مرغ منجمد ،100 تن گوشت قرمز،500 تن برنج و 758 تن سيب و پرتقال در طرح هدفمندسازي يارانه ها و تنظيم بازار

-برگزاري 8 مورد نمايشگاه عرضه مستقيم كالا(بهاره وپائيزه) با مجموع 778 +غرفه در مركز استان و 6شهرستان تابعه

-برگزاري 17 مورد انتخابات اتحاديه هاي صنفي

-برگزاري 4764 ساعت دوره هاي آموزش اصناف

-65 مورد بازرسي از اتحاديه هاي صنفي در شهرستان بيرجند

-رتبه برتر ثبت آمار و اطلاعات اصناف در ميان استانهاي كشور

-تعداد 20 دوره آموزش به بافي جهت آموزش 848 نفر از بافندگان با ظرفيت 16980 نفر ساعت آموزش

-معرفي 450 نفر از بافندگان شناسه داراستان به اداره كل تامين اجتماعي

-بهره مندي 1130 نفر از بافندگان خانگي،دست اندركاران فرش ومجتمع قاليبافي از مبلغ 76700 ميليون ريال تسهيلات بانكي

حج و زيارت

الف) حج تمتع :

1- اعزام تعداد 1055 نفر زائر به حج تمتع در سال 89 كه نسبت به سال قبل حدود 40 درصد افزايش داشته است.

2- برگزاري حدود 38 هزار نفر ساعت آموزش جهت زائرين حج تمتع سال 89

3- به منظور آموزش عملي مناسك ، نمايشگاه بزرگ حج و نماز در دومكان هيئت حسيني بيرجند و حسينيه امام رضا (ع) همزمان با نوزدهمين اجلاس سراسري نماز از تاريخ 17/7/89 به مدت يك هفته برگزارشد و اين نمايشگاه در كنار آموزش زائرين حج تمتع سالجاري استان محلي براي آشنايي زائرين سالهاي آينده با اماكن زيارتي عربستان و تجديد خاطره اي براي زائرين سالهاي گذشته و مكاني معنوي براي مشتاقان وآرزومندان سفربه دو شهرمقدس مدينه منوره ومكه مكرمه بود دراين نمايشگاه سعي شد جلوه اي از مدينه منوره در محل هيئت حسيني بيرجند و جلوه اي ازمسجدالحرام در محل حسينيه امام رضا (ع) طراحي و شبيه سازي شود.

ب) عمره مفرده:

1- در عمره سال 89 تعداد 4442 نفر در قالب 28 كاروان از استان به عمره مفرده اعزام شدند.

2- برگزاري حدود 40 هزار نفر ساعت آموزش جهت زائرين عمره مفرده سال 89

3- راه اندازي مجدد پروازهاي عمره از فرودگاه بيرجند

ج) عتبات عاليات عراق و سوريه:

1- آمار زائرين اعزامي ازاستان به عتبات عاليات عراق درسال 89 تعداد 16408 نفر بوده كه نسبت به آمارسال 88 حدود 50 درصد افزايش را نشان مي دهد.

2- راه اندازي پروازهاي مستقيم بيرجند – دمشق

3- راه اندازي پروازهاي عتبات عاليات عراق از مسير بيرجند – آبادان

4- راه اندازي پروازهاي مستقيم عتبات عاليات عراق از فرودگاه بيرجند به بغداد

ساير اقدامات انجام شده در سال گذشته

1- رايزني جهت استقرار امور روحانيون بعثه مقام معظم رهبري در استان و تسهيل امور روحانيون و مداحان استان

2- شناسايي، جذب وآموزش نيروهاي تحصيلكرده وكارآمد درحوزه زيارتي وافزايش كارگزاران زيارتي استان از 700 نفر به بيش از 900 نفر از نيروهاي مومن، مخلص و ايثارگر و عاشق خدمت به زائرين

3- جذب روحانيون و مداحــان جوان وعلاقه مند به حج وزيارت وافزايش تعداد روحانيون و مداحان كاروانهاي زيارتي از140 نفر به 400 نفر

4- برگزاري گردهمايي زائرين حج، عمره وعتبات عاليات بطورميانگين هفته اي يكباردر مركز وشهرستانهاي استان و برقراري ارتباط چهره به چهره با زائرين

5- پيگيري اخذ زمين جهت احداث مجتمع فرهنگي حج با همكاري كارگزاران زيارتي با هدف تكريم زائرين در جلسات آموزشي و توجيهي در فضاي مطلوب و در خور شأن زائرين

6- تشكيل اتاق فكر حج، عمره، عتبات وسوريه و دريافت نظرا ت و پيشنهادات صاحبنظران و تطبيق با امور زيارتي در راستاي برطرف كردن مشكلات احتمالي در اين زمينه

 

عملكرد دفتراموراجتماعي

1-تهيه اطلس اجتماعي استان

2-تهيه بانك اطلاعات آسيب هاي اجتماعي استان

3-تهيه بانك اطلاعات نخبگان استان

4-تشكيل منظم كارگروه اجتماعي استان وپيگري مصوبات آن (8 جلسه)

5-عملياتي كردن طرح پژوهشي آسيبهاي اجتماعي استان كه درسال 1388 توسط اين دفترو بااعتباري به مبلغ 000/000/59 ريال تدوين شد

6-تشكيل منظم ستاد صيانت ازحريم امنيت عمومي وحقوق شهروندان درشهرستانها باپيگيري هاي مستمردفتر

7-تهيه اطلاعات كامل اساتيد حوزه حجاب وعفاف وموسسات فرهنگي وقرآني

8-اجراي گفتمان دانشجويي حجاب وعفاف دردانشگاه بيرجند

9-پيگيري مصرانه مصوبات كارگروه فرهنگ وهنر در سومين سفر رياست محترم جمهوري وهيئت دولت به استان و ايجاد هماهنگي وگسترش روحيه همكاري بين متوليان فرهنگي استان دراين خصوص

10-آناليز دقيق آسيبهاي اجتماعي استان براساس داده هايي كه ازسراسر استان بصورت ماهيانه ومنظم جمع آوري مي شود.

11-ساماندهي خانه هاي سالمندان

12-گسترش فعاليتهاي پيشگيرانه واطلاع رساني در اماكن عمومي ، دانشگاهها ، آموزش وپرورش و مراكز نظامي بصورت مستمر بخصوص درحوزه جوانان و نوجوانان از خطر ابتلا به مواد مخدر و داروهاي شيميائي و صنعتي از طريق رسانه هاي تصويري در قالب تهيه برنامه هاي آموزشي ـ تلويزيوني و راديوئي درسطح استان

13-پيگيري و حمايت جدي از مددجويان آزاد شده در جهت عدم بازگشت به اعتياد توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط

14- پيگيري اشتغال خانواده زندانيان براساس موافقت نامه فيمابين اداره كل كارواموراجتماعي، شوراي هماهنگي مبارزه بامواد مخدر ، سازمان تامين اجتماعي و...

15-پيگيري توسعه كارگاههاي آموزشي فني و حرفه اي در زندان ها براي زندانيان

16-جمع آوري آمار آسيب هاي اجتماعي استان از فرمانداري هاي تابعه به صورت سه ماهه

17-تجزيه وتحليل آسيب هاي اجتماعي استان براساس آمارهاي موجود

18-جمع آوري مستندات لازم در حوزه حجاب وعفاف از دستگاههاي اجرائي استان و برپايي غرفه استان در نمايشگاه ملي عفاف وحجاب تهران (مرداد وشهريور 89 )

19-انعكاس اهم مسائل و گزارشات دريافتي مربوط به طرح هدفمند سازي به معاونت اجتماعي وزارت كشور

سازمانهاي مردم نهاد

1-برگزاري هفت جلسه هيئت نظارت برتاسيس وفعاليت سازمانهاي مردم نهاد استاني جهت بررسي 13 پرونده

2-برگزاري 3كارگاه آموزشي طرح آمارگيري سمن ويژه كارشناسان فرمانداريهاي تابعه

3-توزيع بسته هاي آمارگيري بين كارشناسان فرمانداريها

4-برگزاري جلسه توجيهي پرسشگران وآموزش آنها جهت اجراي دقيق طرح آمارگيري

5-جذب 000/000/80ريال اعتبار از وزارت كشور و تقسيم آن بين سازمانهاي مردم نهاد در قبال ارائه طرح

6-برگزاري نشست هاي متعدد و ايجادهماهنگي هاي لازم با مديران سمنهاي استاني به مناسبتهاي مختلف از جمله ايام دهه مبارك فجر

7-بازديد از تعدادي از سمنهاي استان وشركت در مجامع عمومي آنها

8-شركت در دوره هاي آموزشي ونشستهاي تدوين شده از سوي وزارت كشور با كارشناسان سازمانهاي مردم نهاد كشور

9-برگزاري دوره آموزشي سيستم مكانيزه سازمانهاي مردم نهاد براي كليه كارشناسان سازمانهاي مردم نهاد فرمانداريهاي تابعه با دعوت از كارشناس وزارت كشور

10-ورود اطلاعات سازمانهاي مردم نهاد به سيستم مكانيزه كه هنوز ادامه دارد

11-برگزاري اولين همايش ونمايشگاه دستاوردها وتوانمنديهاي سازمانهاي مردم نهاد استان با حضورفعال سمنها از كليه شهرستانهاي استان با حضور مدير كل سازمانهاي مردم نهاد وزارت كشور

12-شناسنامه دار كردن كليه سمنهاي استان

 

پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت امسال

افتتاح 752 پروژه عمراني، توليدي و اقتصادي در هفته دولت امسال با اعتباري بالغ بر بر 203 ميليارد تومان و ايجاد هشت هزار و 487 نفر اشتغال مستقيم و شش هزار و 479 اشتغال غير مستقيم.

بهره برداري از 27 پروژه در بشرويه، 160 پروژه دربيرجند ،63پروژه در درميان، 48 پروژه در سرايان ، 58 پروژه در سربيشه، 76 پروژه در فردوس، 131پروژه در قاينات،115پروژه در نهبندان، و76 پروژه با ماهيت استاني.

افتتاح 17 طرح آبرساني با 24 روستاي برخوردار و 49 ميليارد ريال اعتبار ، 54 طرح برق رساني با 54 روستاي برخوردار و34 ميليارد ريال اعتبار، 17 طرح هادي روستايي با 17 روستاي برخوردار و20 ميليارد ريال اعتبار ، سه فضاي آموزشي با 3 روستاي برخوردار و910 ميليون ريال اعتبار، 16 پروژه راه روستايي با 26 روستاي برخوردار و 47 ميليارد ريال اعتبار، هشت خانه عالم با يك ميليارد و200 ميليون ريال اعتبار و سه فضاي ورزشي با 11 روستاي برخوردار و 15 ميليارد ريال اعتباردر روستاهاي استان.

همچنين 15 پروژه با اعتباري بالغ بر 157 ميليارد ريال از پروژه هاي هفته دولت امسال مربوط به مصوبات سفرهاي هيئت دولت به استان است كه گاز رساني به جايگاه سي.ان.جي بشرويه با 10 ميليارد ريال اعتبار ، سالن ورزشي خور با 4 ميليارد ريال اعتبار ، بهسازي محور بيرجند–سربيشه با 69 ميليارد ريال اعتبار، مدرسه راهنمايي شوكت آباد بيرجند با 6 ميليارد ريال اعتبار ، سالن ورزشي روستاي بيچند نهبندان با 5 ميليارد ريال اعتبار و گازرساني به جايگاههاي سي.ان.جي قاين ، آرين شهر ، فردوس ، اسلاميه و بيرجند با 50 ميليارد ريال اعتبار از مهمترين آنهاست.

51 پروژه شاخص در استان در هفته دولت توسط استاندار خراسان جنوبي افتتاح خواهد شد كه 885 ميليارد ريال براي اين پروژه ها هزينه شده است.

بهره برداري از مجموعه ورزشي شركت گاز استان، بهسازي محور بيرجند - سربيشه، گاز رساني به مسكن مهر بيرجند، تكميل خط فاضلاب فردوس ، افتتاح مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران فردوس و تامين برق سه راهي شهيد زارعي فردوس وسايت مخابراتي جاده فردوس– بشرويه از مهم ترين پروژه ها قابل افتتاح در هفته دولت است.

66پروژه احداثي با 50 هزار و 959 متر مربع زيربنا، 42پروژه قنوات با 7 ميليارد و200ميليون ريال اعتبار ، 72 پروژه آبرساني جهاد كشاورزي با 65 ميليارد ريال اعتبار، 16پروژه پيشگيري و مهار سيل آب با 6ميليارد و300 ميليون ريال اعتبار، افتتاح 7 هزار و788 هزار متر مربع فضاي آموزشي و4 هزار و420 واحد مسكوني مسكن مهر در استان در هفته دولت به بهره برداري خواهد رسيد، اين در حاليست كه 10 خانه عالم نيز علاوه بر خانه هاي عالم ساخته شده از سوي سازمان تبليغات اسلامي ، توسط بسيج سازندگي در استان خراسان جنوبي طي هفته دولت افتتاح مي شود.

 

پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت به تفكيك فصول مختلف

در فصل آموزش 12 پروژه ، در فصل ارتباطات وفن آوري ارتباطات 105 پروژه ، در فصل انرژي 86 پروژه ، در فصل بهداشت ودرمان 8 پروژه ، در فصل تربيت بدني 7پروژه ، در فصل حمل ونقل 19 پروژه ، در فصل رفاه وتامين اجتماعي 9 پروژه ، در عمران شهري و روستايي 187 پروژه ، در فصل فرهنگ وهنر 3پروژه ، درمنابع آب 52 پروژه و در كشاورزي 226 پروژه مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

آغاز عمليات اجرايي 24 پروژه عمراني در هفته دولت در حوزه هاي شركت گاز، آب و فاضلاب شهري، شهرداري، آب منطقه اي، اداره كل اوقاف وامور خيريه و سازمان فني و حرفه اي.

آغاز عمليات اجرايي پروژه گاز رساني به شهرستان سربيشه، گاز رساني به پنج جايگاه سي.ان.جي، گاز رساني به شش روستاي قاين، گاز رساني به روستاهاي فردوس، عمليات اجرايي شبكه جمع آوري فاضلاب سربيشه و احداث مخزن پنج هزار متر مكعبي تامين آب واحدهاي مسكوني شمال شهر بيرجند در هفته دولت.

افتتاح هشت هزار و 557 پروژه عمراني، توليدي، اقتصادي و خدماتي در استان از سال 84 تاكنون در استان خراسان جنوبي با اعتباري بالغ بر يك هزار و 300 ميليارد تومان از اعتبارات دولتي، بخش خصوصي و تسهيلات بانكي.

از مجموع پروژه هاي سال 84 تاكنون هفت هزار و 169 پروژه در بخش عمراني، 510 پروژه توليدي و اقتصادي با اعتبار 411 ميليارد تومان و 878 پروژه خدماتي شهرداري با اعتبار 79 ميليارد تومان در اين مدت در استان خراسان جنوبي بهره برداري رسيده است.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
[Part_Footer]