1
اعلام نتایج شمارش آراء ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آراء تا ساعت 12 روز شنبه 25 خرداد را اعلام کرد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آراء تا ساعت 12 روز شنبه 25 خرداد را اعلام کرد .
بنابر این گزارش در اطلاعیه ستاد انتخابات کشور آمده است :  پیرو اعلام قبلی نتایج آراء انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت ( 10/12 ) روز شنبه 25 خرداد ماه 1392 از مجموع 58764 شعبه اخذ رأی نتیجه شمارش آراء در (21376 ) شعبه بدین شرح اعلام می شود :
جدیدترین نتایج شماره آراء انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است:

کل آراء مأخوذه : 12091699
کل آراء صحیح : 11686139
که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد :
1- آقای حسن روحانی 6049655 رأی
2- آقای محمد باقر قالیباف 1844463 رأی
3- آقای محسن رضائی میرقائد 1518964 رأی
4- آقای سعید جلیلی 1400712 رأی
5- آقای علی اکبر ولایتی 729044 رأی
6- آقای سید محمد غرضی 143301 رأی
لازم به ذکر است نتایج تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد .

ستاد انتخابات کشور

بيشتر

تحت نظارت وف بومی