نقشه
با چند تغيير در جغرافياي سه استان؛ شهرستان آغاجارى به نقشه تقسيمات كشورى اضافه شد هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط كشوري -مصوب 1362- با ايجاد شهرستان آغاجاري به مركزيت شهر آغاجاري از تركيب بخشهاي مركزي به مركزيت شهر آغاجاري و جولكي به مركزيت روستاي جولكي از تركيب دهستانهاي سرجولكي و آب باران در تابعيت استان خوزستان موافقت كرد دولت با توجه به بافت جغرافيايي منطقه و با هدف توزيع بهينه و عادلانه خدمات، با ايجاد شهرستان آغاجاري در استان خوزستان، شهرهاي خانمين و كوپن در استان فارس و شهر امامزاده عبدالله در استان مازندران موافقت كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط كشوري -مصوب 1362- با ايجاد شهرستان آغاجاري به مركزيت شهر آغاجاري از تركيب بخشهاي مركزي به مركزيت شهر آغاجاري و جولكي به مركزيت روستاي جولكي از تركيب دهستانهاي سرجولكي و آب باران در تابعيت استان خوزستان موافقت كرد.
همچنين روستاي خانمين مركز بخش كر از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر خانمين و روستاي كوپن مركز بخش سورنا از توابع شهرستان رستم در استان فارس نيز به شهر تبديل و به عنوان شهر كوپن شناخته مي شود.
بر اين اساس، روستاي امامزاده عبدالله مركز بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل به شهر تبديل و به عنوان شهر امامزاده عبدالله شناخته مي شود.
بر اساس اين مصوبه، روستاها، مزارع و مكانهاي؛ اسلام آباد، شهرك بلال، سربند پايين، سربند بالا، يونيت يك، نمره(15)، يونيت چهار، ايستگاه برق(400) كيلو وات، پادگان قدس، فاي عليا، فاي سفلي، پردكش سه، كمپ عباس، مارون سه و ايستگاه گاز يوسفي از دهستان جولكي بخش جايزان شهرستان اميديه منتزع و به دهستان جايزان همين بخش الحاق مي شود.
همچنين دهستان جولكي از بخش جايزان شهرستان اميديه منتزع و به بخش آغاجاري شهرستان بهبهان در استان خوزستان الحاق مي شود. نام دهستان جولكي تابع بخش آغاجاري شهرستان بهبهان به دهستان سرجولكي تغيير مي كند.
بر اين اساس، مركز دهستان جولكي روستاي جولكي به روستاي جولكي تغيير مي يابد و دهستان آب باران به مركزيت روستاي آب باران از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي هادي خاني، آب باران يك، آب باران دو، چم نظامي شيخ عاشورا، امامزاده شاه عبدالله، قهوه خانه پل مارون، ايستگاه آب آغاجاري، تصفيه خانه آغاجاري، تلمبه خانه شهيد اسكندري، ايستگاه شهيد پرخيده، چشمه نظامي، فاز دو آب باران دو، چم نظامي، بيشه شيرين و امامزاده شاه خراسان در تابعيت بخش آغاجاري شهرستان بهبهان ايجاد مي شود.
همچنين بخش جولكي به مركزيت روستاي جولكي از تركيب دهستانهاي سرجولكي و آب باران در تابعيت شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان ايجاد مي شود.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است./ش
بيشتر

تحت نظارت وف بومی