منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
لینک مهم
ورود
انتخابات
اسامي نامزدهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اعلام شد ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اي، اسامي نامزدهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را منتشر كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور متن اطلاعيه ستاد انتخابات كشور بدين شرح است:
در اجراي ماده 60 قانون انتخابات رياست جمهوري ، اسامي نامزدهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران كه صلاحيت آنان مورد تاييد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است به ترتيب حروف الفبا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- آقاي محمود احمدي نژاد فرزند احمد
2- آقاي محسن رضائي ميرقائد فرزند نجف
3- آقاي مهدي كروبي فرزند احمد
4- آقاي ميرحسين موسوي خامنه فرزند ميراسماعيل

اضافه مي نمايد به استناد ماده 66 قانون ياد شده فعاليت هاي انتخاباتي نامزدها از تاريخ انتشار آگهي رسماً آغاز و 24 ساعت قبل از شروع اخذ راي يعني در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 21/3/1388 خاتمه مي پذيرد.
اميد است نامزدهاي محترم با رعايت فصل ششم قانون انتخابات رياست جمهوري در مورد تبليغات انتخاباتي، اهتمام لازم را نسبت به مشاركت ملي، رفتار قانوني ورقابت اخلاقي بعمل آورند تا ان شاءا... شاهد برگزاري انتخاباتي در تراز جمهوري اسلامي و درشأن ملت شريف ايران باشيم.الف/0
ستاد انتخابات كشور
نسخه قابل چاپ