منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
لینک مهم
ورود
عناوين ديگر
1387/7/9 سه شنبه با دو تغيير در تقسيمات كشوري استان‌هاي اردبيل و ايلام؛ تازه‌كند و سراب‌باغ، شهر شدند روستاهاي تازه كند و سراب باغ در استان‌هاي اردبيل و ايلام به موجب پيشنهاد وزارت كشور براي اصلاح تقسيمات كشوري اين دو استان و تصويب هيئت دولت، به شهر تبديل شدند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، وزيران عضو كميسيون سياسي - دفاعي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362، موافقت كردند با تجميع روستاي تازه كند قديم مركز بخش تازه كند از توابع شهرستان پارس آباد در استان اردبيل با روستاي تازه كند جديد از توابع همين بخش شهر تازه كند ايجاد شود.
بر اين اساس ، وزيران عضو كميسيون سياسي - دفاعي دولت همچنين با ارتقاي روستاي سراب باغ مركز بخش سراب باغ از توابع شهرستان آبدانان در استان ايلام به شهر موافقت كرد.
بر اساس اين مصوبه ، محدوده اين شهرها براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها – مصوب 1384- تعيين خواهد شد.
اين تصويب نامه ها پس از تاييد رئيس جمهور از سوي دكتر پرويز داوودي براي اجرا ابلاغ شده است.
بيشتر
نسخه قابل چاپ

تحت نظارت وف بومی