شنبه 24 آذر 1397   22:27:31
اعضای ستاد انتخابات کشور

وجه اله خدمتگزار- عضو و رئیس هیأت بازرسی وزارت کشور


رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی


تاریخ و محل تولد: 1338- قوچان

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق: -دادستان انقلاب اسلامی شهرستانهای قوچان،گز، دادیاردادسرای انقلاب اسلامی گرگان، علی آباد، بندرگز، بندرترکمن، کردکوی(سال 1362لغایت 1359) اشتغال در جهاد سازندگی خراسان در قسمتهای راه سازی ، ساختمان و امور شهرستانها ( سال 1362 لغایت 1367 ) فرماندار شهرستان قوچان ( سال 2/4/67 لغایت 7/5/71 ) مدیر کل ثبت احوال خراسان( سال 8/ 5 / 71 لغایت 7/ 9 / 77 ) معاون طرح و برنامه سازمان بهزیستی کشور (سال 8/9/77 لغایت 6/4/78 ) معاون مشارکتهای مردمی و امور حقوقی و مجلس سازمان بهزیستی کشور ( سال 7 /4 / 78 لغایت 29 / 5 / 82) معاون پشتیبانی اداری مالی و برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور ( سال 30/8/80 لغایت 1/ 5/ 82 ) مدیر نمونه در سطح کشور مدیر نمونه ملی در وزارت درمان و آموزش پزشکی سازمان بهزیستی کشور ( سال 1381 ) معاون استاندار تهران و فرماندار کلان شهر کرج (سال 1/5/82 لغایت 17/9/84) مشاور معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران (سال 5/10/84لغایت 5/6/85) معاون هماهنگی سازمان حمل و نقل و ترافیک (سال 6/6/85لغایت 8/8/85) معاون اجرایی و مشاور عالی سازمان حمل و نقل و ترافیک(سال 9/8/85لغایت 25/6/86) معاون هماهنگی و مشاور عالی سازمان حمل و نقل و ترافیک(سال 26/6/86لغایت 29/12/88) مدیریت تونل توحید تهران بزرگترین پروژه تونلی کشور (سال29/12/88لغایت 20/6/89) استاندار استان خراسان جنوبی از مهر 92 لغایت تیر ماه 95 و ریاست کارگروه های مختلف (اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ،مدیریتی عمرانی ، شهرسازی و...) مشاور وزیر کشور رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور


تحت نظارت وف بومی