پنجشنبه 15 خرداد

اخبار

استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی خراسان رضوی/ توزیع منابع صندوق توسعه ملی مستقیما در اختیار استان‌ها قرار گیرد
استاندار خراسان رضوی مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی خراسان رضوی/ توزیع منابع صندوق توسعه ملی مستقیما در اختیار استان‌ها قرار گیرد

استاندار خراسان رضوی با اشاره به احصاء پروژه‌های اقتصادی استان در قالب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، گفت: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت صندوق توسعه ملی در تامین...
1399/03/14

مهم ترین عناوین

اخبار برگزیده