پنجشنبه 15 خرداد
1399/02/31
انتشار متن کامل «شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی» و فرم های درخواست سپرده گذاری و سرمایه گذاری در سه زبان

انتشار متن کامل «شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی» و فرم های درخواست سپرده گذاری و سرمایه گذاری در سه زبان

متن کامل «شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی» و فرم های درخواست سپرده گذاری و سرمایه گذاری به 3 زبان فارسی، انگلیسی و عربی در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل این شیوه نامه بدین شرح است:


" شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی"
 به استناد بند (8) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10/7/1397 و مصوبه شماره 43772/ت56181 مورخ 15/4/1398 هیأت وزیران، شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع دولت‌هاي خارجي به منظور تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و جذب منابع مالی خارجی به شرح ذیل تصویب گردید:
الف) کلیات:
ماده 1- تعاریف: در این شیوه‌نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار رفته‌اند:
سازمان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
کمیسیون: «کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات» مستقر در وزارت کشور.
دبیرخانه: دبیرخانه «کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات» مستقر در وزارت کشور.
سرمایه‌گذار: اتباع دولت‌های خارجی که بر اساس این شیوه‌‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرمایه‌گذاری درکشور می‌نمایند.
سپرده‌گذار: اتباع دولت‌های خارجی که بر اساس این شیوه‌‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به  سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی می‌نمایند.
مجوز اقامت پنج‌ساله: مجوزی که بر اساس این شیوه‌نامه برای هر مورد درخواست اقامت از سوی اتباع دولت‌های خارجی در کمیسیون ویژه اقامت وزارت کشور تأیید و توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی صادر می‌شود.
ماده 2- طول دوره سپرده‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری حداقل معادل طول مدت مجوز اقامت خواهد بود و برابر ضوابط این شیوه‌نامه قابل تمدید می‌باشد.
ب) مراحل رسیدگی به درخواست‌ها و مدارک واصله:
ماده 3- به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست‌های صدور مجوز اقامت پنج‌ساله، کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات با حضور نمایندگان سازمان و بانک مرکزی مسئولیت رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان را بر عهده خواهد داشت.
ماده 4- متقاضی به منظور استفاده از مزایای این شیوه‌نامه ‌باید فرم‌های مربوطه را پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز به نمایندگی‌هاي سیاسی جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و یا مستقیماً به سازمان و دبیرخانه ارسال نماید. وزارت امور خارجه پس از دريافت فرم‌ها و مدارك لازم و احراز صحت آنها، مدارك فوق را همراه با اعلام نظر، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به دبیرخانه كميسيون ارسال و مراتب را جهت پیگیری به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره 1-  فرم‌های مورد نظر از طریق سایت‌های اینترنتی وزارت امور خارجه، سازمان، بانک مرکزی و دبيرخانه قابل دستيابي می‌باشند.
 تبصره 2- کمیسیون حسب مورد در راستای برون‌سپاری خدمات و تسهیل در امور، می‌تواند فرآیندهای اجرایی این شیوه‌نامه و خدمات مورد نیاز اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور را با هماهنگی سازمان و وزارت امور خارجه به شرکت‌ها و مؤسسات صلاحیت‌دار واگذار ‌نماید.
ماده 5- کمیسیون مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص درخواست متقاضی اقدام نموده و نتیجه بررسی اعم از موافقت يا عدم موافقت را به اطلاع متقاضی و سازمان برساند.
تبصره 1-   مهلت لازم برای واریز وجوه سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ موافقت کمیسیون است.
تبصره 2-  در صورتي كه متقاضي در طي فرايند رسيدگي به درخواست خود تقاضاي تمديد رواديد جهت پيگيري امور مربوطه را داشته باشد پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا نسبت به تمديد رواديد وي اقدام نمايد.  
ماده 6- کمیسیون مکلف است ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع با هدف دریافت، بررسی و اعلام نظر برخط در خصوص درخواست‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع ذیربط (بانک مرکزی، بانک‌های عامل منتخب، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان، مرکز اطلاعات مالی و ...) اقدام نماید. اعتبارات لازم در این خصوص توسط وزارت کشور تأمین می‌گردد.
ج) فرآیند سپرده‌گذاری و مقررات ناظر بر آن:
ماده 7- حداقل مبلغ مورد نیاز برای اعطای مجوز اقامت برای سرمایه‌گذار و یا سپرده‌گذار به همراه همسر، فرزندان پسر زیر (18) سال و دختر مجرد و پدر و مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر)، معادل دویست و پنجاه هزار (250.000) دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی مي‌باشد.
تبصره-  در صورتی که تعداد افراد فوق بيشتر از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ50 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه‌گذاری و یا سپرده‌گذاری نماید.
ماده 8- متقاضی مکلف است مبلغ موضوع ماده (7) را با استفاده از ارز با منشأ خارجی و از طریق نظام بانکی یا دیگر راه‌هاي انتقال وجوه به کشور که مورد تأيید بانک مرکزی می‌باشد، در مهلت مقرر در تبصره ماده (5) در چارچوب ضوابط این شیوه‌نامه در حساب بانکی سپرده‌گذاری نموده و تأییدیه آن را به سازمان ارايه نماید. ضوابط سپرده‌گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج‌ساله به شرح پیوست شماره (1) می‌باشد. 
ماده 9- کمیسیون، پس از دریافت تأییدیه مبلغ سپرده‌گذاری از سوی سازمان، نسبت به صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای متقاضی و خانواده وی مطابق با ماده (7) اقدام می‌نماید. مجوز یاد شده جهت صدور مدرک اقامت 5 ساله به پلیس مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي منعکس و آن نيرو حداکثر ظرف مدت یک ماه مدرک اقامتی مذکور را صادر می‌نماید.
تبصره 1–  صدور تأییدیه سپرده‌گذاری از سوی بانک عامل به منزله تضمین اصل و سود حاصل از آن و انتقال آن به خارج از کشور طبق ضوابط شیوه‌نامه (پیوست شماره 1) می‌باشد.
تبصره 2-  اتباع موضوع این شیوه‌نامه که متقاضی اشتغال در کشور می‌باشند، لازم است پس از اخذ نظر کمیسیون، جهت اخذ مجوز کار در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند.
تبصره 3-  اتباع موضوع این شیوه‌نامه پس از اخذ مجوز اقامت پنج ساله، محدودیت خروج و مراجعت به کشور نخواهند داشت.
د) سایر مقررات:
ماده10- پس از اتمام دوره پنج‌ساله حسب مورد اقدامات ذیل اجرایی می‌باشد:
الف) در صورتی که متقاضی تمایل به تمدید دوره مجوز اقامت داشته باشد، باید سه ماه قبل از پايان دوره، درخواست خود را به دبیرخانه ارسال نماید.
ب) مقررات و مهلت‌های زمانی ناظر بر صدور مجوز اقامت برای تمدید دوره مجوز نیز برقرار خواهد بود.
ج) متقاضی در صورت تمدید مجوز اقامت، می‌تواند سود حاصل از سپرده‌گذاری خود را نسبت به مبلغ موضوع ماده (7) برداشت نماید.
ماده 11- سپرده‌گذار می‌تواند اصل مبلغ سپرده‌گذاری به همراه تقاضاي لغو مجوز اقامت را با دادن درخواستي 6 ماه قبل از پايان دوره به دبیرخانه، با تأييد کمیسیون برداشت و یا به خارج از کشور انتقال نماید.
تبصره-  به سپرده‌گذاری‌ها تا مدت دو سال سودی تعلق نخواهد گرفت و برای مقاطع تا پنج سال، میزان سود متعلقه مطابق ضوابط اجرایی بانک مرکزی (پیوست شماره 1) خواهد بود.
ماده 12- دستگاه‌ها و نهادهای بخش دولتی و عمومی مکلف‌اند به منظور بهره‌مندی دارندگان مجوز اقامت پنج‌ساله، از خدمات عمومی از قبیل خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحصیلی، اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات سفرهای داخلی که مدت زمان آن برابر با مدت زمان اقامت قانونی متقاضی به موجب این شیوه‌نامه می‌باشد، نسبت به هماهنگی و ارايه تسهیلات اقدام نمایند.
 ماده 13- وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های عضو کمیسیون و سایر دستگاه‌های ذیربط در مواردی که اجرای این شیوه‌نامه مستلزم اصلاح قوانین و مقررات باشد، با هماهنگی دبیرخانه نسبت به تهیه و ارايه لایحه، آیین‌نامه، دستورالعمل و... اقدام می‌‌نمایند.
ماده 14- چنانچه متقاضی قصد به کارگیری وجوه موضوع ماده (7) این شیوه‌نامه را در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن داشته باشد، می‌تواند با طی تشریفات مربوطه اقدام و از مزایای قانون یاد‌شده و این شیوه‌نامه بهره‌مند گردد. (متن قانون و آيین‌نامه در سایت سازمان سرمایه‌گذاری وکمک‌های اقتصادی و فنی ایران به آدرس www.investiniran.ir  قابل دریافت می‌باشد).
تبصره 1: کمیسیون برابر اختیارات قانونی خود می‌تواند در خصوص انطباق سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قبلی اتباع خارجی در کشور بررسی و نسبت به اقامت متقاضیان اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 2: در صورت درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از وجوه سپرده گذاری به منظور سرمایه‌گذاری، دبیرخانه پس از اخذ تأییدیه از سازمان، مراتب را به بانک مرکزی اعلام تا نسبت به آزادسازی تمام یا بخشی از سپرده متقاضی که در بانک‌های عامل سپرده گذاری گردیده اقدام نماید.
تبصره 3: چنانچه متقاضی، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح مصوب ننماید، اقامت اعطاء شده به موجب این شیوه‌نامه از طریق اعلام سازمان به کمیسیون ملغی می‌گردد.
ماده 15- این شیوه‌نامه در جلسه مورخ  21/11/98 کمیسیون ویژه اقامت و تسهيلات در 15 ماده و 11 تبصره تصویب و از زمان ابلاغ برای کلیه دستگاه‌ها و نهادها لازم الاجرا می‌باشد.
 
ضوابط سپرده‌گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله
(پیوست شماره 1)
1‏‏‏‏- بانک ملي ايران مجاز است به نيابت از بانک مرکزي نسبت به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاري ارزي ويژه در قالب افتتاح حساب ارزي به ميزان حداقل 250 هزار دلار آمريکا و يا معادل آن به ارزهاي يورو و درهم امارات به صورت حواله و اسکناس با اتباع خارجي اقدام و با انجام هماهنگي لازم با اداره بين‌الملل بانک مرکزي، حواله وارده را در حساب‌هاي مورد نظر اداره مذکور کارسازي و يا اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزي تحويل نمايد.
تبصره- بانک ملي ايران در رابطه با سپرده‌هاي با منشأ اسکناس لازم است ضمن اطمينان از اصالت اظهارنامه گمرکي ارايه شده توسط متقاضي، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور به صورت اسکناس با ارايه اظهارنامه يادشده را به سپرده‌گذار اعلام نمايد. ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان‌پذير نمي‌باشد.
2‏‏‏‏- نرخ سود سپرده‌گذاري اسکناس/حواله سالانه براي اسعار فوق، نيم درصد مي‌باشد.
3‏‏‏‏- دوره سپرده‌گذاري ارزي پنج ساله بوده و امکان فسخ قرارداد و برداشت اصل سپرده‌هاي مزبور کمتر از دو سال
(از تاريخ انعقاد قرارداد سپرده‌گذاري)، صرفاً با تأیید کميسيون ويژه اقامت و تسهیلات امکان‌پذیر مي‌باشد.
تبصره- درصورت موافقت کمیسیون با درخواست فسخ قرارداد سپرده‌گذاري ويژه تا کمتر از دو سال، سودي به سپرده تعلق نخواهد گرفت. ليکن پس از گذشت دو سال از تاريخ انعقاد قرارداد، سود سپرده به طور کامل (از ابتداي انعقاد قرارداد تا زمان فسخ) محاسبه و پرداخت خواهد شد.
4- پرداخت اصل و سود سپرده به صورت يکجا و در پايان دوره پنج ساله يا در زمان فسخ قرارداد امکان‌پذير بوده که بر اين اساس اصل و سود متعقله به سپرده‌هاي با منشاء حواله به صورت حواله ارزي و سپرده‌هاي با آورده اسکناس (حسب درخواست متقاضي) به صورت اسکناس و يا حواله قابل پرداخت خواهد بود.
5‏‏‏‏- در صورت درخواست متقاضی جهت تمديد دوره سپرده‌گذاري (سه ماه قبل از سررسيد)، دوره مذکور با موافقت کمیسیون براي پنج سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.
6‏‏‏‏- کارمزد عامليت بانک ملي ايران دو در هزار نسبت به حجم سپرده دريافتي در پايان هر سال توسط بانک مرکزي پرداخت مي‌گردد.
7‏‏‏‏- بانک ملي ايران مي‌تواند به منظور جذب سپرده‌هاي ارزي با منشأ حواله در خارج از کشور از طريق ساير بانک‌هاي عامل اقدام لازم را به عمل آورد.
8- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزي سپرده‌گذاري شده توسط بانک مرکزي تضمين مي‌گردد.
9- ارايه خدمات منوط به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، از سوی بانک‌های عامل و همچنین سپرده‌گذاران می‌باشد.


شناسه خبر : 137044
امتیاز شما برای این خبر: