شنبه 18 مرداد
1399/04/15
استاندار سیستان و بلوچستان  بر ارائه تحلیل های آماری تاکید کرد

استاندار سیستان و بلوچستان بر ارائه تحلیل های آماری تاکید کرد

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: گزارشهای آماری باید همراه با تحلیل های آماری ارائه شود تا تحلیلهای آماری در کنار گزارش های آماری، در تصمیم گیری ها لحاظ شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ احمدعلی موهبتی  استاندار در بازدید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در نشست رئیس، معاونین و کارشناسان این سازمان، وی با بیان اینکه تصمیماتی که بر اساس تحلیل های آماری گرفته می شود دچار ضریب خطای کمتری خواهد بود لذا ضروری است تحلیل های آماری در کنار تصمیمات بر اساس بر اساس تحلیل های آماری گرفته می شود دچار خطای کمتری است.

وی با مهم برشمردن تجمیع آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ افزود: با تجمیع آمار مربوط به دستگاه‌های اجرایی در این سازمان؛ اطلاعات یکپارچه و اصلاح می شود که بیانگر وضعیت واقعی یک واحد یا مجموعه خواهد بود و در نتیجه تصمیماتی که بر اساس این آمار گرفته می شود از میزان انحراف و خطای کمتری برخوردار خواهد بود.


رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ذکر این مطلب که سالنامه های آماری هر ۵ سال گردآوری و به روز می شوند، بهره گیری از اطلاعات و آمار مندرج در این سالنامه ها را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها خواستار شد.

موهبتی اضافه کرد: سندهای خوبی در استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده است که برای نتیجه گیری بهتر، اطلاعات و آمارهای این سندها به صورت مستمر به روز رسانی گردد.

 وی با اشاره به اینکه سرشماری نفوس و مسکن هر ۵ سال یکبار در سطح کشور انجام می شود؛ افزود: متاسفانه در برخی حوزه ها بویژه حوزه روستاها، اطلاعات واقعی ثبت نمی شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر صحت سنجی آمار نظارت و دقت بیشتری داشته باشد.

احمدعلی موهبتی رفع خلاءهای اطلاعاتی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف را خواستار شد و گفت: نیاز سنجی آمار باید متناسب با شرایط هر منطقه صورت بگیرد و ارایه اطلاعات نیز صرفاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان مرجع اعلام آمار و اطلاعات ارایه گردد.


شناسه خبر : 138859
امتیاز شما برای این خبر: