چهارشنبه 07 آبان

اخبار مهم:

1399/06/21
انتشار اطلاعيه شماره47ستاد انتخابات کشور/ حضور نمايندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأي به همراه كارت شناسايي صادره از سوي هيأت نظارت مربوطه و رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز است / نمايندگان  نامزدهاي انتخاباتي مي توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرايي، مراتب را به هيأتهاي اجرايي يا نظارت شهرستان يا بخش كتباً گزارش نمايند

انتشار اطلاعيه شماره47ستاد انتخابات کشور/ حضور نمايندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأي به همراه كارت شناسايي صادره از سوي هيأت نظارت مربوطه و رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز است / نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي مي توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرايي، مراتب را به هيأتهاي اجرايي يا نظارت شهرستان يا بخش كتباً گزارش نمايند

بر اساس اطلاعيه شماره 47 ستاد انتخابات کشور؛ حضور نمايندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأي به همراه كارت شناسايي صادره از سوي هيأت نظارت مربوطه و رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز است. نمايندگان محترم نامزدهاي انتخاباتي مي توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرايي، مراتب را به هيأتهاي اجرايي يا نظارت شهرستان يا بخش كتباً گزارش نمايند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن کامل اطلاعیه شماره 47 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:
 
براساس ماده 55 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، حضور نمايندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأي به همراه كارت شناسايي صادره از سوي هيأت نظارت مربوطه مجاز است و اين افراد مي توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی تا پايان زمان اخذ رأي و شمارش آراء و تنظيم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
همچنين اعضاي شعب اخذ رأي و نمايندگان فرماندار ترتيبي اتخاذ نمايند تا اين نمايندگان درمحل مناسبي استقرار يابند. نمايندگان محترم نامزدهاي انتخاباتي نيز مي توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرايي، مراتب را به هيأتهاي اجرايي يا نظارت شهرستان يا بخش كتباً گزارش نمايند.
ستاد انتخابات کشور


شناسه خبر : 141860
امتیاز شما برای این خبر: