شنبه 18 مرداد

آرشیو دیدگاه ها

استاندار گیلان در یادداشتی با عنوان "گیلان؛ گذرگاه عبور از تحریم" به بیان فرصت‌ها و ظرفیت‌های گیلان و نیز دستاوردهای دولت تدبیر و امید به ویژه در هفته دولت پرداخت
یادداشت استاندار گیلان با عنوان "گیلان؛ گذرگاه عبور از تحریم"

استاندار گیلان در یادداشتی با عنوان "گیلان؛ گذرگاه عبور از تحریم" به بیان فرصت‌ها و ظرفیت‌های گیلان و نیز دستاوردهای دولت تدبیر و امید به ویژه در هفته دولت پرداخت

استاندار گیلان در یادداشتی با عنوان "گیلان؛ گذرگاه عبور از تحریم" به بیان فرصت‌ها و ظرفیت‌های گیلان و نیز دستاوردهای دولت تدبیر و امید به ویژه در هفته دولت...
1398/06/10
مراجع بررسی درخواست ها و فرایند صدور مجوز راهپیمایی ها و تجمعات
از سوی اداره کل سیاسی معاونت سیاسی وزارت کشور مطرح شد؛

مراجع بررسی درخواست ها و فرایند صدور مجوز راهپیمایی ها و تجمعات

مراجع بررسی درخواست ها و فرایند صدور مجوز راهپیمایی ها و تجمعات اعم از هر گونه راهپیمایی و تجمع سیاسی و غیر سیاسی و هم چنین محدوده ملی یا استانی، از موضوعات...
1398/04/31

مهم ترین عناوین

اخبار برگزیده