چهارشنبه 07 آبان

اخبار مهم:

سازمان های مردم نهاد(سمن)

فایل های دانلود اطلاعات سازمان های مردم نهاد در لینک زیر

كيفيت و تعالي هر جامعه بستگی به ميزان تعاملات اجتماعي و مشاركت مدني افراد جامعه در قالب تشكلهاي اجتماعي دارد
معاون سازمان امور اجتماعی:

كيفيت و تعالي هر جامعه بستگی به ميزان تعاملات اجتماعي و مشاركت مدني افراد جامعه در قالب تشكلهاي اجتماعي دارد

معان مشاركت هاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي كشور ضمن تبریک روز تشكل ها و مشارکت اجتماعی به جامعه تشكل هاي اجتماعي كشور اظهار کرد: كيفيت و تعالي هر جامعه اي...
1399/05/22
ابلاغ بند یک ماده 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد به جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)
دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد خبر داد؛

ابلاغ بند یک ماده 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد به جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل هایی مردم نهاد گفت: در یازدهمین جلسه این شورا، بند یک ماده 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد، به جمعیت امداد دانشجوئی...
1399/04/29
صدور مجوز برای تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد صرفا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه توسط مراجع صلاحیت دار قانونی امکانپذیر است
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی:

صدور مجوز برای تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد صرفا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه توسط مراجع صلاحیت دار قانونی امکانپذیر

عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی با اشاره بر اینکه براساس قانون "شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی" از وظایف ستاد...
1399/04/29
نهادهاي عمومي غير دولتي و بنيادهاي خيريه به شرط ثبت اطلاعات خود در سامانه وزارت رفاه تعاون و امور اجتماعي مشمول معافيت مالياتي مي شوند
معاون سازمان امور اجتماعی خبر داد؛

نهادهاي عمومي غير دولتي و بنيادهاي خيريه به شرط ثبت اطلاعات خود در سامانه وزارت رفاه تعاون و امور اجتماعي مشمول معافيت مالياتي مي شوند

زهرا عابديني معاون مشاركت هاي اجتماعي با اظهار اينكه مطابق تبصره 17 قانون بودجه 1399 كشور، نهادهاي عمومي غير دولتي از پرداخت ماليات معاف مي شوند؛ گفت: اين...
1399/03/26