پنجشنبه 10 مهر

اخبار مهم:

قوانین و مقررات و بخشنامه ها

ابلاغ بخشنامه جدید وزارت کشور/ مأموریت به شهردار تهران، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و سایر سازمان های مرتبط/ کلیه مدیران و کارکنان ملزم به استفاده از ماسک در محل کار هستند / ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به ادارات/ ارائه  هرنوع خدمت به مراجعه کنندگان فاقد ماسک ممنوع است/ عدم همکاری کارکنان منجر به عدم حضور در محل کار، غیبت تلقی و مطابق مقررات برخورد شود/ مسئولیت مستقیم استانداران و شهرداران در اجرای بخشنامه

ابلاغ بخشنامه جدید وزارت کشور/ مأموریت به شهردار تهران، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و سایر سازمان های مرتبط/ کلیه مدیران و کارکنان ملزم به استفاده از ماسک در محل کار هستند / ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به ادارات/ ارائه هرنوع خدمت به مراجعه کنندگان فاقد ماسک ممنوع است/ عدم همکاری کارکنان منجر به عدم حضور در محل کار، غیبت تلقی و مطابق مقررات برخورد شود/ مسئولیت مستقیم استانداران و شهرداران در اجرای بخشنامه

بر اساس بخشنامه 19 تیرماه معاون وزارت کشور، مسئولان ادارات و واحدهای وابسته و تابعه مکلف شدند ضمن راهنمایی مراجعان در خصوص رعایت کامل دستور العمل های...
1399/04/19
عرف: رونق تولید، پاداستراتژی سیاست حداکثر فشار امریکا علیه ایران است/ حمایت حداکثری از عناصر کار و کارگری
برگزاری نخستین جلسه کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور در سال جاری؛

رونق تولید، پاداستراتژی سیاست حداکثر فشار امریکا علیه ایران است

در نخستین جلسه کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور در سال جاری، که به ریاست دکتر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس این کمیسیون و با حضور حمید ملانوری دبیر...
1398/02/08