سه شنبه 17 تیر

قوانین ومقررات

عرف: رونق تولید، پاداستراتژی سیاست حداکثر فشار امریکا علیه ایران است/ حمایت حداکثری از عناصر کار و کارگری
برگزاری نخستین جلسه کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور در سال جاری؛

رونق تولید، پاداستراتژی سیاست حداکثر فشار امریکا علیه ایران است

در نخستین جلسه کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور در سال جاری، که به ریاست دکتر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس این کمیسیون و با حضور حمید ملانوری دبیر...
1398/02/08