سه شنبه 17 تیر

انتخابات سال 98

توضیحات پارسایی درباره اظهارات اخیرش در خصوص برگزاری انتخابات اسفند/  به گفته وزارت کشور، پیشنهادات وزارت بهداشت در برگزارى انتخابات لحاظ شده است/ تعویق و یا تاخیر انتخابات توصیه افراد غیر مسئول بوده نه وزارت بهداشت
در گفت‌وگوی نماینده شیراز با خبرگزاری ایلنا مطرح شد؛

توضیحات پارسایی درباره اظهارات اخیرش در خصوص برگزاری انتخابات اسفند/ به گفته وزارت کشور، پیشنهادات وزارت بهداشت در برگزارى انتخابات لحاظ شده است

نماینده شیراز درباره اظهارات اخیرش در خصوص مخالفت وزیر کشور با تاخیر در برگزاری انتخابات اسفندماه توضیحاتی ارائه کرد.
1399/01/15