چهارشنبه 07 آبان

انتخابات سال 98

اخبار مهم:

سلامت مردم اولويت اصلي ستاد انتخابات وزارت كشور است/ انتخابات بدون هيچ مشكلي در كشور در حال برگزاري است/ برنده اكثريت آراء به مجلس راه مي يابد
ریيس ستاد انتخابات كشور مطرح كرد؛

سلامت مردم اولويت اصلي ستاد انتخابات وزارت كشور است/ انتخابات بدون هيچ مشكلي در كشور در حال برگزاري است/ برنده اكثريت آراء به مجلس راه مي يابد

رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اينكه اولويت، حفظ سلامت مردم است؛ گفت: رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي رويكرد اصلي وزارت كشور در اين دور از انتخابات است.
1399/06/21
وزیر کشور: انتخابات طبق دستورالعمل هاي بهداشتي ستاد ملي كرونا در حال برگزاري است/ هيچ مشكلي در روند برگزاري انتخابات وجود ندارد/ همراه داشتن خودكار شخصي و ماسك از سوي شركت كنندگان ضروري است/ شعبه هاي اخذ راي ضد عفوني شده اند/ نتايج انتخابات در اسرع وقت اعلام مي شود/ آسيب شناسي انتخابات امروز، الگوي مناسبي براي 1400 خواهد بود
بازديد دکتر رحمانی فضلی از ستاد انتخابات كشور؛

وزیر کشور: انتخابات طبق دستورالعمل هاي بهداشتي ستاد ملي كرونا در حال برگزاري است/ هيچ مشكلي در روند برگزاري انتخابات وجود ندارد/ همراه داشتن خودكار شخصي و ماسك از سوي شركت كنندگان ضروري است/ شعبه هاي اخذ راي ضد عفوني شده اند/ نتايج انتخابات در اسرع وقت اعلام مي شود/ آسيب شناسي انتخابات امروز، الگوي مناسبي براي 1400 خواهد بود

1399/06/21
انتشار اطلاعيه شماره47ستاد انتخابات کشور/ حضور نمايندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأي به همراه كارت شناسايي صادره از سوي هيأت نظارت مربوطه و رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز است / نمايندگان  نامزدهاي انتخاباتي مي توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرايي، مراتب را به هيأتهاي اجرايي يا نظارت شهرستان يا بخش كتباً گزارش نمايند

انتشار اطلاعيه شماره47ستاد انتخابات کشور/ حضور نمايندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأي به همراه كارت شناسايي صادره از سوي هيأت نظارت مربوطه و رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز است / نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي مي توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرايي، مراتب را به هيأتهاي اجرايي يا نظارت شهرستان يا بخش كتباً گزارش نمايند

بر اساس اطلاعيه شماره 47 ستاد انتخابات کشور؛ حضور نمايندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأي به همراه كارت شناسايي صادره از سوي هيأت نظارت مربوطه و رعایت پروتکل...
1399/06/21

مهمترین عناوین

اخبار برگزیده