سه شنبه 17 تیر

انتخابات سال 98

آمار اولیه نامزدهای حائز بیشترین آرا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور خبر داد؛

آمار اولیه نامزدهای حائز بیشترین آرا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور از مشخص شدن آمار اولیه نامزدهای حائز بیشترین آرا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر خبر داد.
1398/12/03