ورود ثبت نام تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می شود
قوانین و مقررات
اینجانب به نمایندگی از سمن مورد تقاضا، کلیه مفاد آیین نامه تشکل های مردم نهاد در لینک زیر را مطالعه کرده ام و به رعایت کلیه مواد و تبصره-های مربوطه در تکمیل فرم های سامانه سمن وزارت کشور پایبند میباشم.


درخواست تطبیق پروانه تاسیس و فعالیت سازمان‌ها‌ی مردم نهاد 
درخواست صدور مجوز فعالیت سازمان‌های غیر دولتی خارجی در ایران (انجمنهای دوستی و ...)
درخواست صدور پروانه تاسیس شبکه موضوعی 
درخواست تمدید پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد 
درخواست ارتقای وضعیت سازمان های مردم نهاد