ورود ثبت نام تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می شود
قوانین و مقررات
اینجانب به نمایندگی از سمن مورد تقاضا، کلیه مفاد آیین نامه تشکل های مردم نهاد در لینک زیر را مطالعه کرده ام و به رعایت کلیه مواد و تبصره-های مربوطه در تکمیل فرم های سامانه سمن وزارت کشور پایبند میباشم.


ثبت مصوبات شوراء
صدور مجوز اجرای مقررات ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری
صدور مجوز تأسیس شهرداری
تایید حکم شهرداران
رسیدگی به تخلفات دهیاران
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها و دهیاری ها