ورود ثبت نام تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می شود
قوانین و مقررات
اینجانب به نمایندگی از سمن مورد تقاضا، کلیه مفاد آیین نامه تشکل های مردم نهاد در لینک زیر را مطالعه کرده ام و به رعایت کلیه مواد و تبصره-های مربوطه در تکمیل فرم های سامانه سمن وزارت کشور پایبند میباشم.


** منشی شورا  **
ثبت مصوبه  :

منشی شورا با استفاده از URL  داده شده وارد سیستم میشود.
در نظر داشته باشید که نام کاربری و رمز عبور منشی شورا اطلاع داده شده است . با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد سیستم میشود . (مشابه تصویر شماره 1)
1.png
تصویر شماره 1  : صفحه ورود

بعد از ورود به سامانه منشی شورا دستورات جلسه ی مورد نظر را ثبت می کند . در گوشه سمت چپ با انتخاب شورای اسلامی و انتخاب ثبت مصوبات فرم مربوط به ثبت مصوبه نمایش داده میشود . (همانند تصویر شماره 2 )
2.png
تصویر شماره2   : ثبت مصوبات
 

در زبانه اطلاعات جلسه اطلاعات خواسته شده را وارد کنید به طور مثال (مکان جلسه تاریخ دعوتنامه علت دعوت و....)

در لیست تصویر  شماره 3 اعضای شورا نمایش داده میشود که می توان با فشردن دکمه   4.png به لیست حاضرین جلسه اضافه و با فشردن دکمه 4-5.png حاضرین را حذف یا ویرایش کنید.
5-1.png
تصویر  شماره 3 اطلاعات جلسه


بعد از تکمیل اطلاعات خواسته شده در زبانه اطلاعات جلسه با رفتن به زبانه دستور جلسه شروع به تکمیل اطلاعات خواسته شده میکنیم . در زبانه دستور جلسه با فشردن دکمه افزودن 4-(1).png  در زبانه دستور جلسه (همانند تصویر  شماره 4) فرم دستور جلسه باز میشود . (همانند تصویر  شماره 5)
5-(1).png
تصویر  شماره 4 دستور جلسه
6.png
تصویر  شماره 6  دستور جلسه


در زبانه جزئیات منشی شورا نوع دستور جلسه و خلاصه دستور جلسه و دستور جلسه و قوانین مرتبط با مصوبه و کمیسیون اصلی را تکمیل میکند . وبا فشرن دکمه ثبت (پنجره بسته میشود و اطلاعات ذخیره میگردد و با فشردن دکمه بستن بدون  ذخیره اطلاعات پنجره بسته میشود 7.png. لازم به توضیح است که آیتم  "بازگشت به مصوبه " برای مصوبه هایی  استفاده میشود که در هیات تطبیق مغایرت اعلام شده. بنابر این برای یک مصوبه جدید نیاز به مقدار دهی "بازگشت به مصوبه " نمیباشد
برای بارگذاری سند ها از زبانه پیوست ها و برای درج یادداشت از زبانه یادداشت (همانند تصویر شماره 7 )استفاده میشود .
8.png
تصویر شماره 7
 

نکته : با فشردن دکمه ثبت موقت اطلاعات به صورت موقت ذخیره میشود . با فشردن دکمه ثبت و صدور اطلاعات درج شده، ذخیره و از کارتابل منشی شورا خارج میشود . 9-(1).png و به کارتابل رئیس شورا میرودرئیس شورا   :

رئیس شورا وارد سامانه میشود و از روی کارتابل ردیف مربوطه را باز میکند ، در اینصورت فرم ثبت آرای شورا درتصویر 8 زیر قابل رویت است:
10.png
تصویر .8


همانطور که در تصویر 8 مشخص است فرم موردنظر دارای زبانه های (Tab Page) اطلاعات جلسه, دستورجلسه, پیوست ها و یادداشت ها می­باشد. با کلیک بر روی زبانه  اطلاعات جلسه نمایه تصویر 8 نمایش داده خواهد شد. در این نمایه یک سری از فیلد ها به صورت فقط خواندنی خواهد بود و این به این معنی است که کاربر فقط توانایی خواندن دارد و نمیتواند هیچکدام از فیلد هارا تغییر دهد. همچنین در این نمایه لیستی از افراد نمایش داده می­شود.در صورت انتخاب زبانه یدستورجلسه, نمایه ای مانند تصویر 9 نمایش داده خواهد شد.
11.png
تصویر .9

در این نمایه در صورت کلیک بر روی هرکدام از ردیف های یک یا دو که در تصویر 10 قابل رویت است ,
12.png
تصویر .10

در قسمت شورا (تصویر11) ,میتوان رای هرکدام از افراد لیست را تغییر داد 13.png . همچنین مطابق تصویر11میتوان حضور وغیاب هرکدام از افراد را مشخص کرد (تیک زد)  و سپس با کلیک بر روی دکمه ثبت، محاسبه آراء انجام میشود.  به همین ترتیب 14.png همین روال برای سایر ردیف ها قابل انجام میباشد.
15.png
تصویر11
 
در صورت انتخاب زبانه ی  پیوست ها نمایه ای مطابق تصویر12 نمایش داده خواهد شد.
16.png
تصویر .12

با کلیک بر روی دکمه افزودن نمایه ای مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد.
17.png
تصویر.13


همانطور که در تصویر13مشخص است , این نمایه دارای کرکره ی نوع پیوست است که میتوان از طریق آن نوع پیوست مورد نظر را انتخاب کرد. همچینین در قسمت توضیحات فایل میتوان توضیحاتی را به فرم مورد نظر اضافه نمود و درنهایت در قسمت فایل پیوست میتوان یک فایل دلخواه را به مصوبه مورد نظر اضافه نمود. و در نهایت با کلیک بر Tab یادداشت ها نمایه ی زیر نمایش داده خواهد شد.
18.png
تصویر.14


در این نمایه هم با کلیک بر روی دکمه افزوده فرم جدیدی اضافه خواهد شد که در تصویر15دیده میشود.
19.png
تصویر.15

در این قسمت در کرکره نوع نظر , نوع را انتخاب می­کنیم . و در قسمت های عنوان و توضیحات که دارای ستاره و با رنگ قرمز قابل رویت هستند, پرکردن هرکدام از فیلد ها اجباری خواهد بود.

نکته  : رئیس شورا بعد از ثبت رای ها با فشردن دکمه مشاهده مصوبات  یک فرم حاوی اطلاعات مصوبه و اعضاء و آراء اعضاء را دریافت مینماید،از آن پرینت تهی میشود و پس از دریافت امضا اعضاء نسبت به بارگذاری مجدد آن اقدام مینماید،و با فشردن دکمه ثبت و صدور، مصوبه (یا مصوبه ها)از کارتابل وی خارج شده ویک تسک جدید به نام "ثبت نظر و ابهام" در کارتابل همه اعضاء هیات تطبیق ارسال میشود .
 
کارتابل اعضاء هیات تطبیق هیات تطبیق:

اعضاء هیات تطبیق پس از ورود  با نام کاربری و رمز عبور خود می توانند وظیفه های (پیام ها )خود را با عنوان "ثبت نظر و ابهام" مشاهده نمایند(تصویر شماره 16)
20.png
  تصویر شماره 16


هر عضو هیات تطبیق برروی وظیفه "ثبت نظر و ابهام" دبل کلیک نموده و اطلاعات کامل مصوبه و آراء شورا  قابل مشاهده میباشد.
 

با فشردن دکمه جزئیات مصوبه،اطلاعات مربوط به مصوبه و پیوست های آن قابل مشاهده میباشد . همانند تصویر شماره 17

 
21-(1).png
تصویر شماره 17

هر یک از اعضاء هیات تطبیق (کارشناس اصلی یا کارشناس مشورتی) بعد از مشاهده اطلاعات مصوبه و نظرات شورا در زبانه بررسی مصوبه با فشردن دکمه نظر 22.png از بین 3 گزینه (مغایرت ، عدم مغایرت ، ابهام )یکی را انتخاب میکند  و با فشردن دکمه ثبت ، نظر کاربر در لیست نظرات نمایش داده میشود(تصویر شماره 18).
23.png
تصویر شماره 18

برای ثبت نهایی نظر اعضا، کاربر باید کلید "ثبت و صدور " را که در صفحه اصلی قرار دارد کلیک کند، در اینصورت وظیفه از کارتابل "عضو هیات تطبیق" خارج میشود.
زمانی که آخرین عضو اصلی هیات تطبیق نظر خود را به ترتیب ذکر شده ثبت نمود، یک وظیفه جدید با عنوان " مشاهده نظر هیات تطبیق" برای رئیس هیات تطبیق تولید و در کارتابل وی ثبت میشود.
رئیس هیات تطبیق کارتابل خود را باز نموده و نظرات همه اعضا قابل مشاهده میباشد
رئیس هیات تطبیق برای تهیه نامه ارسالی به شورا باید از دکمه نظر هیات تطبیق استفاده کند و پس از پرینت مجددا به مصوبه پیوست نماید (تصویر شماره 19)
24.png
تصویر شماره 19

با فشردن دکمه "ثبت و صدور " توسط رئیس هیات تطبیق نظرات وظیفه از کارتابل رئیس هیات تطبیق خارج و وظیفه جدید برای رئیس شورا تولید میشود که اگر اکثریت آراء "عدم مغایرت" یا "مغایرت" باشد عنوان تسک رئیس شورا"مشاهده نظر هیات تطبیق " خواهد بود و اگر اکثریت رای با ابهام باشد عنوان تسک برای رئیس شورا "بررسی ابهامات " خواهد بود.
در این مرحله بر اساس اینکه اکثریت اراء اعضا اصلی هیات تطبیق کدام یک از  سه مورد  عدم مغایرت، ابهام یا مغایرت باشد  یکی از سه وضعیت زیر رخ میدهد:
 
  1. 1. اکثریت آراء اعضای هیات تطبیق "عدم مغایرت" باشد
رئیس شورا در کارتابل خود وظیفه "مشاهده نظر هیات تطبیق " را باز میکند و در زبانه "وضعیت مصوبه" نظرات اعضا را مشاهده مینماید.
25.png
تصویر شماره 20

با فشردن دکمه ثبت و صدور، وظیفه از کارتابل رئیس شورا خارج میشود و پایان.
 
  1. 2. اکثریت آراء اعضای هیات تطبیق "ابهام" باشد:
رئیس شورا در کارتابل خود وظیفه "بررسی ابهامات " را باز میکند و در زبانه "وضعیت مصوبه" نظرات اعضا را مشاهده مینماید(تصویر شماره 21).
26.png
تصویر شماره 21

در کارتابل رئیس هیأت تطبیق نامه ابهام ارجاع داده میشود تا رئیس ابهامات کارشناسان را مشاهده کند بعد از ثبت صدور نامه از کارتابل خارج میشود و به کارتابل رئیس شورا ارجاع داده میشود . ( تصویر شماره 22)
27.png
تصویر شماره 22


بعد از باز کردن نامه در کارتابل رئیس شورا "رئیس شورا" ابهامات را مشاهده میکند و پرونده را ثبت و صدور میکند . در اینصورت  پرونده از کارتابل رئیس شورا خارج شده و به منشی شورا ارجاع داده میشود .
منشی  شورا برای رفع ابهامات وارد پرونده مورد نظر شده (تصویر شماره 23)
28.png
 تصویر شماره 23

منشی شورا در زبانه بررسی مصوبه در زبانه ی هیات  تطبیق ابهامات مورد نظر را مشاهده میکند و برای رفع ابهامات مورد نظر مدارک لازم را بارگذاری میکند . (تصویر شماره 24 )
29.png
 تصویر شماره 24

با فشردن 30.pngفرم مربوط به رفع ابهام باز میشود .            

در فرم باز شده عنوان و توضیحات و نوع پیوست و توضیحات فایل و فایل پیوست کامل میشود و ثبت میگردد .

بعد از ثبت و صدور به وسیله منشی شورا نامه از کارتابل خارج شده وبه رئیس شورا ارجاع داده میشود . همانند تصویر شماره 25
31.png
 تصویر شماره 25

در این قسمت رئیس شورا در زبانه بررسی مصوبه (همانند تصویر شماره 28) میتواند پرونده را ثبت و صدور کند و به هیات تطبیق ارجاع دهد تا دوباره رای گیری شود و در حالت دیگر میتواند با فشردن دکمه ثبت و بازگشت پرونده را به منشی شورا ارجاع دهد تا مستندات کاملتر شود .
با فشردن دکمه 32.png رئیس شورا میتواند مدارک بارگذاری شده را مشاهده کند .
33.png
 تصویر شماره 26

بعد از ثبت و صدور رئیس شورا مصوبهبه اعضاءهیات تطبیق ارجاع داده میشود تا رای خود را وارد نمایند .
در فرم نمایش داده شده در زبانه بررسی مصوبه در قسمت"هیات تطبیق" با زدن 34.png رفع ابهام خواهد شد .
35.png
تصویر شماره 27

در صورت  اینکه همه کارشناسان و رئیس هیات تطبیق ابهاماتشان رفع شد .مصوبه از کارتابل رئیس هیات خارج می شود(تصویر شماره 28).
36.png
تصویر شماره 28

در مرحله بعد نامه از کارتابل خارج میشود و به کارتابل رئیس شورا ارجاع میشود . و بعد از تایید رئیس شورا مصوبه  لازم الاجرا میباشد.
 
  1. 3. اکثریت آراء اعضای هیات تطبیق " مغایرت " باشد:
  1. رئیس شورا در کارتابل خود وظیفه "مشاهده نظر هیات تطبیق " را باز میکند و در زبانه "وضعیت مصوبه" نظرات اعضا هیات را مشاهده مینماید (تصویر شماره 29).
37.png
تصویر شماره 29

در این مرحله لازم است که اعضای شورا برای تصمیم گیری در خصوص مغایرت اعلام شده تشکیل جلسه بدهند و تصمیم خود را در قالب یک مصوبه جدید در سیستم ثبت کنند که مراحل کامل آن در همین مستند در سرفصل  "ثبت مصوبه" شرح داده شده است. رجوع شود به سرفصل مذکور.
لازم به ذکر است که در زمان ثبت مصوبه کاربر شورا میبایست لیست کشویی "بازگشت به مصوبه " را باز کرده و شماره مصوبه دارای مغایرت مورد نظر را انتخاب نماید 
38.png
تصویر شماره 30

این مصوبه جدید مربوط به تصمیمات داخلی شورا بوده و به هیات تطبیق ارسال نمیشود. پس از اینکه رئیس شورا مصوبه جدید را از منشی شورا دریافت نمود. مجددا" تسک دریافتی از هیات تطبیق در خصوص مصوبه دارای مغایرت را باز نموده  و از لیست کشویی "نظر شورا" یکی از دو گزینه "پذیرش مغایرت" یا "اصرار بر مصوبه" را انتخاب میکند.
39.png
تصویر شماره 31

اگر رئیس شورا "پذیرش" مغایرت را انتخاب کند و دکمه ثبت وصدور را بزند مصوبه ابطال شده و پایان فرایند
اگر رئیس شورا "اصرار بر مصوبه" را انتخاب کند و دکمه ثبت وصدور را بزند مصوبه از کارتابل رئیس شورا خارج شده و  یک تسک جدید در کارتابل رئیس هیات تطبیق ایجاد میشود به نام  اصرار شورا بر مصوبه .
38-1.png
تصویر شماره 32

در صورت اعلام مغایرت از طرف هیئت تطبیق، شورا 10 روز وقت دارد که اعلام اصرار بر مصوبه نماید .در صورت اصرار شورا، مصوبه به رئیس هیئت تطبیق ارسال می گردد.


رئیس هیات تطبیق

رئیس هیات تطبیق تسک "اصرار بر مصوبه " را در کارتابل خود دریافت میکنند و با دبل کلیک برروی آن تسک را باز نموده و همانطور که در مراحل قبل توضیح کامل داده شده، اطلاعات کامل مصوبه را میتوند رویت نماید. ر
رئیس هیات تطبیق با زدن کلید  ثبت و صدرو ، مصوبه را به هیات حل اختلاف مربوطه و در کارتابل دبیر هیات حل اختلاف ارسال میکند. رئیس هیات تطبیق برای ارسال مصوبه 48 ساعت فرصت دارد و اگر در این مدت اقدام نکند، سیستم به طور اتوماتیک تسک را به هیات حل اختلاف مربوطه ارسال میکند.
اگر شورای صادر کننده مصوبه، شورای بخش یا روستا باشد به هیات حل اختلاف شهرستان (به ریاست فرماندار)  اگر شورای شهر یا شهرستان باشد به هیات حل اختلاف استان (به ریاست استاندار )ارسال میشود 


کارتابل دبیر هیات حل اختلاف استان :

دبیر هیات حل اختلاف  وارد  سیستم شده و در کارتابل خود یکتسک    "الحاق رای "  رویت میکند. همانند تصویر زیر :
1-(1).png
تصویر شماره 33

بعد از باز کردن تسک وارد شده به کارتابل دبیر حل اختلاف فرم  با عنوان "الحاق رای "  باز میشود که دارای 5 زبانه میباشد .
  • - اطلاعات جلسه
  • - بررسی مصوبه
  • - وضعیت مصوبه
  • - پیوست ها
  • - یادداشت

در زبانه وضعیت مصوبه نظر هیات تطبیق و نظر شورا قابل مشاهده میباشد.
دبیر هیات حل اختلاف در زبانه پیوستها همانطور که قبلا شرح داده شده است اقدام به پیوست مصوبه هیات حل اختلاف به مصوبه اصرار، میکند.
دبیر هیات در زبانه وضعیت مصوبه، دو گزینه برای انتخاب دارد که بر اساس رای اعضای هیات حل اختلاف یکی از آنها به ترتیب زیر را انتخاب میکند:
  1. اگر گزینه "تایید مصوبه شورا" را انتخاب کند و دکمه ثبت و صدور را بزند، وضعیت مصوبه به لازم الاجرا تغییر میابد و تسک از کارتابل خارج شده و به کارتابل رئیس هیات حل اختلاف (شهرستان یا استان) ارجاع داده میشود .
اگر دبیر حل اختلاف گزینه "لغو مصوبه شورا " انتخاب نماید و دکمه ثبت و صدور را بزند وضعیت مصوبه باطل و  تسک از کارتابل دبیر خارج و به کارتابل رئیس هیات حل (شهرستان یا استان)اختلاف ارسال میشود .
2-(1).png
تصویر شماره 34

در زبانه وضعیت مصوبه در قسمت نظر هیات حل اختلاف  با فشردن دکمه افزودن 4.png  دبیر نظر خود را ثبت میکند .
3.png
تصویر شماره 35


کارتابل رئیس هیات حل اختلاف (شهرستان یا استان) :

رئیس هیات  وارد  سیستم شده و در کارتابل خود یک تسک "تائید و ارسال به شورا " رویت میکند.
4-(2).png
تصویر شماره 36

رئیس هیاتحل اختلاف، صفحه وضعیت مصوبه را باز میکند . سیستم نظر شورا، نظر هیات تطبیق و نظر هیات حل اختلاف را نمایش میدهد . رئیس هیات دکمه ثبت و صدور را میزند.  بعد از فشردن دکمه ثبت و صدور نامه از کارتابل رئیس خارج شده و به کارتابل رئیس شورا ارجاع داده میشود .
و فرآیند به پایام میرسد .