تماس ها
شنبه 21 خرداد 1390 فهرست اسامی شماره تلفن و نمابر استانداران سراسر کشور

  

آذربایجان شرقی  - مجید خدابخش

35263838-  35263862- 041

 35263333


آذربایجان غربی  -  محمدمهدی شهریاری

31972626- 31972628-  044

 31973000


اردبیل -  اقبال عباسی( سرپرست)

31251355-  31251358-  -045

 

اصفهان  - سید رسول زرگرپور

3222828432227385031

 

البرز- محمدعلی نجفی 

34438517-33427018- 026


ایلام  -  قاسم سلیمانی دشتکی

 33337410-  33332263-  33332390-084

 

بوشهر- عبدالکریم گراوند

33553856-33559717-077

 

تهران - محمدحسین مقیمی

84694600-88663422- 021


چهارمحال و بختیاری - گودرز امیری ابراهیم محمدی ( سرپرست)

33313993- 33330125 - 038

  

خراسان جنوبی - محمدمهدی مروج الشریعه

 32225552-– 32211058-  056


خراسان رضوی  - علیرضا رشیدیان

3805223138543054- 051

 

خراسان شمالی  -   محمدرضا صالحی 

  32404501-32265400-  - 058

 
خوزستان  غلامرضا شریعتی

 33360820-   33363610-     061-

 

زنجان  - اسدالله درویش امیری 

33464000 - 33445758024

 

سمنان  -  محمدرضا خباز

334463660- 33443232- 023

سیستان و  بلوچستان  - علی اوسط هاشمی

33231995-33223244- 054

 

فارس  -  اسماعیل تبادار

 32337567- 32308530-   071

 

قزوین  -  عبدالمحمد زاهدی

33682872- 33682895-028  

 

قم - سید مهدی صادقی

36564702-36564708- 36564709025 


کردستان  - بهمن مرادنیا

33163820- 33163817- 33163801 - 087 


کرمان  - علیرضا رزم حسینی

32222555-32221919-034

 

کرمانشاه  - هوشنگ بازوند

34240538- 34222395- 34247051    083

 

کهگیلویه و بویراحمد  -  علی محمد احمدی

33227112- 33227932- 074

 

گلستان  سیدمناف هاشمی

32430001 -32480110 - 017

 

گیلان - مصطفی سالاری

33247601- 33282801- 013

  

لرستان  - سید موسی خادمی

32218413 - 32208601-066 


مازندران - ربیع فلاح جلودار

33310231-33310237-333102830 - 011 


مرکزی - سیدعلی آقازاده

33669122-33442401-33666001-086

 

هرمزگان  - فریدون همتی

33610500-33610533- 076

 

همدان - محمدناصر نیکبخت

38256051-38256053-38256071-081

 
یزد  -  سید محمد میرمحمدی

36242200-   36242800-  36231090- 31111


تلفنخانه  وزارت کشور :  84861 021

 آدرس پورتال وزارت کشور – www.moi.ir

 آدرس پستی  وزارت کشور : تهران –  -خیابان دکتر فاطمی

 کد پستی : 1414776145

بيشتر