منو

اخبار
جلسه مشترك دستگاهها
1397/8/29 سه شنبه معاونت مشاركتهاي اجتماعي برگزاري جلسه مشترك دستگاههاي استعلامي و معاونت مشاركتهاي اجتماعي
در جلسه مشترك دستگاههاي استعلامي ، ثبت شركتها و معاونت مشاركتهاي اجتماعي وزارت كشور
 
سه شنبه معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی خبر داد:
انجام فرآیندهای ثبت نام تا تاسیس و استعلامات و صدور پروانه و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد از طریق سامانه الکترونیکی
کمال اکبری گفت: همه فرایند ثبت نام تا تاسیس و استعلامات و صدور پروانه و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ کمال اکبری معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی در نشست مشترک نمایندگان سازمانهای موثر در تاسیس سازمانهای مردم نهاد گفت: جهت خدمت رسانی بهتر به سمن ها ضروری است همه کارها غیر حضوری و سیستمی انجام گیرد. در این نشست نماینگان نیروی انتظامی و ثبت شرکتها دیدگاههای خود رابیان کردند.
در حال حاضر بخشی از فرایند ثبت سازمانهای مردم نهاد خارج از سیستم الکترونیکی است و باعث طولانی شدن صدور پروانه می شود.
بيشتر

تحت نظارت وف بومی