قوانین ومقررات
ايثارگران درقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
موارد مرتبط با وظايف اداره کل توسعه منابع انسانی پيرامون حقوق شهروندي در نظام اداري
قوانین و مقررات، فرآیندها و مدارک مورد نیاز در حوزه وظایف و ماموریت های اداره کل توسعه منابع انسانی
دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات
دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی گروه های دارای پروانه فعالیت
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
متن آیین ‌نامه اجرایی تبصره ١ ماده ١٨ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1
نسخه قابل چاپ

تحت نظارت وف بومی