قوانین ومقررات
چهارشنبه 8 دي 1395 قوانین و مقررات، فرآیندها و مدارک مورد نیاز در حوزه وظایف و ماموریت های اداره کل توسعه منابع انسانی ساماندهی نیروی انسانی

برقراری حقوق

عائله مندی و اولاد

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه فوت

دستیاران ستادی
بيشتر
نسخه قابل چاپ

تحت نظارت وف بومی