اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور
جمعه 8 مرداد 1389 شرح وظايف دفتر امور بانوان وزارت كشور                                                                         رياست جمهوري
                                                             سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

                                                           شرح وظايف دفتر امور بانوان وزارت كشور

1- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص وضعيت، مسائل و مشكلات زنان درابعاد زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي و سمت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران .
2- مطالعه وبررسي پيرامون شيوه هاي افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي زنان سراسركشوربا توجه به خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي حاكم برمناطق .
3- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به زنان به منظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان .
4- برقراري ارتباط مستمر با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي ذيربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهي از طرح ها و برنامه ها و ايجاد هماهنگي در جهت رفع مسائل و مشكلات زنان كشور .
5- مطالعه و بررسي شيوه هاي سازماندهي زنان جهت مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي وسياسي و ارائه طرح ها و پيشنهادهاي لازم به كميسيون هاي امور بانوان .
6- ابلاغ سياست هاي كلي نظام و خط مشي فعاليت ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارتي و مصوبات ساير مراجع ذيصلاح در امور بانوان به كميسيون هاي امور بانوان و پيگيري و نظارت بر اجراي آنها .
7- تعيين ضوابط و معيارهاي لازم به منظور اعمال نظارت و ايجاد هماهنگي درفعاليت هاي كميسيون هاي امور بانوان سراسركشور و ارزيابي عملكرد آنان و جمع بندي و ارائه آن به مراجع ذيربط .
8- بررسي و برآورد اعتبارهاي مورد نياز كميسيون هاي امور بانوان سراسر كشور و همكاري با واحد مربوطه در جهت تخصيص اعتبارها به كميسيون هاي امور بانوان .
9- شناسائي نحوة تخصيص اعتبارات براي مسائل مربوط به زنان از تبصره هاي قانون بودجه و اعلام آنها به كميسيون امور بانوان .
10- نظارت بر امر تشكيل و نحوة فعاليت كانون هاي فرهنگي – اجتماعي بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف در سراسر كشور .
11- فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسائل بانوان سراسر كشور از طريق استانداران و فرمانداران
12- ارتباط مستمر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تبادل نظر و ايجاد هماهنگي در رابطه با طرح ها و لوايح پيشنهادي جهت تسريع در تصويب آنها .
13- مطالعه و شناخت امكانات و تسهيلات مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در سراسر كشور و برنامه ريزي جهت استفاده و بهره برداري از امكانات مذكور .
14- برنامه ريزي مناسب به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي بالابردن سطح كارآفريني و دانش و تخصص زنان شاغل در وزارت كشور و واحدهاي تابعه .
ارائه پيشنهاد بازنگري شرح وظايف كميسيون هاي امور بانوان و عنداللزوم تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز كميسيون ها، كانون ها و كميته هاي تخصصي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .
بيشتر
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است
Copyright © 2010 Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's - All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی