اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور
سه شنبه 27 فروردين 1387 مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1383 لغايت 6 ماهه اول سال 1387  1. منشور حقوق و مسؤليت ‌ هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/6/1383
2. آيين نامه شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي مصوب 6/11/1383
3. اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن مصوب 7/4/1384
4. سياستها و اولويت‌هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني مصوب 21/4/1384
5. راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف مصوب 4/5/1384
6. راهبردها و راهكارهاي ارتقاي فعاليت‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/7/1384
7. سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي مصوب 26/7/1384
8. تعيين روز همبستگي با كودكان و نوجوانان فلسطيني 10/8/1384
9. اساسنامه بنياد ملي بازيهاي رايانه‌اي مصوب 9/3/1385
10. اصلاح و تكميل اساسنامة طرح شاهد (مصوب جلسه 152 مورخ 23/8/85 شوراي معين) مصوب 9/8/1385
11. سياستها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان مصوب 8/8/1386
12. اساسنامه جشنواره پروين اعتصامي مصوب 2/11/1386
13. مصوبه «اصلاح و تكميل ماده 3 آيين‌نامه تشكيل هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره» (مصوب جلسه 533 مورخ 7/11/82) مصوب 27/1/1387
بيشتر
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است
Copyright © 2010 Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's - All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی