انتصابات
با حکم وزیر کشور؛ خندان دل به عنوان مشاور وزیر در امور برنامه ریزی منصوب شد
سید محمدعلی افشانی؛ معاون جدید عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
با حکم وزیر کشور، اصغر نصیری به عنوان شهردار جدید کرج منصوب شد
با حکم وزیر کشور، عباس امینی زاده به عنوان شهردار جدید بندرعباس منصوب شد
با حکم وزیر کشور، مهدی عبوری به عنوان شهردار جدید ساری منصوب شد
با حکم وزیر کشور، منصور کتانباف نصب به عنوان شهردار جدید اهواز منصوب شد
با حکم وزیر کشور، علی اصغر حاج حیدری ورنوسفادرانی به عنوان شهردار جدید خمینی شهر منصوب شد
با حکم وزیر کشور، غلامعلی میگلی نژاد به عنوان شهردار جدید بوشهر منصوب شد
با حکم وزیر کشور، محرم اکبرزاده به عنوان شهردار جدید خوی منصوب شد
صدور احکام 12 شهردار از سوی وزیر کشور
با حکم وزیر کشور، مسعود منتظری نجف آبادی به عنوان شهردار جدید نجف آباد منصوب شد
با حکم وزیر کشور، وحید رشیدی به عنوان شهردار جدید خرم آباد منصوب شد
با حکم وزیر کشور، سید علی کوشکی به عنوان شهردار جدید سبزوار منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید نائین با حکم وزیر کشور
سید محمد عابدی به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی منصوب شد
ایوب درویشی به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید گتوند با حکم وزیر کشور
با حکم وزیر کشور اقبال عباسی به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل منصوب شد
پورعلی مطلق به عنوان مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور اجرایی انتخابات برگزیده شد
فرامرز نیک سرشت؛ معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...