انتصابات
ایوب درویشی به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید گتوند با حکم وزیر کشور
با حکم وزیر کشور اقبال عباسی به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل منصوب شد
پورعلی مطلق به عنوان مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور اجرایی انتخابات برگزیده شد
فرامرز نیک سرشت؛ معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان
سید جعفر رسولی به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید بهمئی با حکم وزیر کشور
شجاعی کیاسری به عضویت ستاد جشنواره شهید رجائی منصوب شد
با حکم وزیر کشور؛ وکیلی مسئولیت هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری را بر عهده گرفت
ناظم ثبوتی به سمت فرماندار شهرستان هویزه در استان خوزستان منصوب شد
 انتصاب فرماندار جدید هندیجان با حکم وزیر کشور
علی مظفری به سمت فرماندار شهرستان بهبهان در استان خوزستان منصوب شد
 انتصاب فرماندار جدید ازنا با حکم وزیر کشور
احمد جعفری نسب به سمت فرماندار شهرستان شادگان در استان خوزستان منصوب شد
 انتصاب فرماندار جدید امیدیه با حکم وزیر کشور
انتصاب فرماندار جدید سیمرغ با حکم وزیر کشور
محسن بیرانوند به سمت فرماندار شهرستان ایذه در استان خوزستان منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید ثلاث باباجانی با حکم وزیر کشور
علی فتح اللهی به سمت فرماندار شهرستان صومعه سرا در استان گیلان منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید فردوس با حکم وزیر کشور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
[Part_Footer]