انتصابات
افشاني: احکام انتصاب شهرداران بجنورد و سنندج از سوي وزير كشور امضاء شد
با حکم وزیر کشور حسین دهقانی به عنوان شهردار جدید شهر ورامین منصوب شد
با حکم وزیر کشور حمید لطف اللهیان به عنوان شهردار جدید شهر اردبیل منصوب شد
با حکم وزیر کشور مسیح اله معصومی به عنوان شهردار جدید شهر زنجان منصوب شد
با حکم وزیر کشور منوچهر غفاری به عنوان شهردار جدید شهر فردیس منصوب شد
افشاني: احکام انتصاب 4 شهردار از سوي وزير كشور امضاء شد
با حکم وزیر کشور مسعود مختاری به عنوان شهردار جدید شهر قدس منصوب شد
با حکم وزیر کشور،  عباس شوندی به عنوان شهردار جدید نسیم شهر منصوب شد
با حکم وزیر کشور،  سید مهدی حسینی به عنوان شهردار جدید ساوه منصوب شد
با حکم وزیر کشور،  احمد امیر سلیمانی به عنوان شهردار جدید آمل  منصوب شد
 با حکم وزیر کشور،  داود تاجران به عنوان شهردار جدید اراک  منصوب شد
افشاني: احکام انتصاب 4 شهردار از سوي وزير كشور امضاء شد
استاندار البرز شهردار مشکین دشت را منصوب کرد
با حکم وزیر کشور، محمد حضرت پور طلاتپه به عنوان شهردار جدید ارومیه منصوب شد
 استاندار جدید بوشهر انتخاب شد
انتشار متن حکم سید حسین هاشمی؛ قائم مقام جدید وزیر کشور
با حکم وزیر کشور، علی نجفی به عنوان شهردار جدید نیشابور منصوب شد
 تاکید معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بر تقویت جایگاه شوراها و شناسایی درآمدهای پایدار بدون فروش سرمایه های شهر
با حکم وزیر کشور،  قدرت اله نوروزي باغكمه به عنوان شهردار جدید اصفهان منصوب شد
انتشار متن حكم دكتر ژيلا سجادي
  • 1396/7/11 سه شنبه انتشار متن حكم دكتر ژيلا سجادي
    در حكم وزير كشور به دكتر ژيلا سجادي كه امروز با حضور رحماني فضلي به عنوان رئيس موسسه آموزش عالي علمي- كاربردي مديريت شهري و روستايي معرفي شد، انتظارات وزارت كشور از موسسه احصاء شده است.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...