انتصابات
شجاعی کیاسری به عضویت ستاد جشنواره شهید رجائی منصوب شد
با حکم وزیر کشور؛ وکیلی مسئولیت هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری را بر عهده گرفت
ناظم ثبوتی به سمت فرماندار شهرستان هویزه در استان خوزستان منصوب شد
 انتصاب فرماندار جدید هندیجان با حکم وزیر کشور
علی مظفری به سمت فرماندار شهرستان بهبهان در استان خوزستان منصوب شد
 انتصاب فرماندار جدید ازنا با حکم وزیر کشور
احمد جعفری نسب به سمت فرماندار شهرستان شادگان در استان خوزستان منصوب شد
 انتصاب فرماندار جدید امیدیه با حکم وزیر کشور
انتصاب فرماندار جدید سیمرغ با حکم وزیر کشور
محسن بیرانوند به سمت فرماندار شهرستان ایذه در استان خوزستان منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید ثلاث باباجانی با حکم وزیر کشور
علی فتح اللهی به سمت فرماندار شهرستان صومعه سرا در استان گیلان منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید فردوس با حکم وزیر کشور
دارا کریمی نژاد به سمت فرماندار شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد
میرعلی رحیمی زاد تولون به سمت فرماندار شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید کمیجان با حکم وزیر کشور
علیرضا اسدی کرم به سمت فرماندار شهرستان شهربابک در استان کرمان منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید راز و جرگلان با حکم وزیر کشور
مهدی اسدپور نجف ابادی به سمت فرماندار شهرستان چادگان در استان اصفهان منصوب شد
انتصاب فرماندار جدید خرم آباد با حکم وزیر کشور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
[Part_Footer]